» Waarheidscommissie - J. Kamphuis

Wat is dit?

Foto Nieuw: Discussie rond waarheidscommissie en prof J. Kamphuis

In de laatste weken was er een hevige discussie rond een column van de heer Berkelaar op Protestant.nl. Een goede bijdrage in deze discussie wil ik u niet onthouden.

6 februari 2012

Ontdekkend!


Ik ga ervan uit dat het ND van maandag 23 januari 2012 correct citeert. En inderdaad. Ik kon het op Protestant.nl nalezen. Ik kon eigenlijk niet geloven wat ik las. Twee historici, de heren Berkelaar en Harinck vinden de tijd rijp om de kerkscheuring van 1967 te onderzoeken. Er wordt voorgesteld om een waarheidscommissie in te stellen. De tijd is er rijp voor.

Vooringenomenheid?

Maar ik heb de indruk dat deze heren zelf zeer vooringenomen zijn en al weten wat de uitkomst van zo’n commissie-onderzoek moet zijn. Wim Berkelaar schrijft dit nl. in een column. Zo’n verhaal moet wel wat losjes gelezen worden, niet waar? Niet al te serieus lezen. ‘Op de korrel nemen’ moet toch kunnen……
Maar als ik de dan smakeloze beschuldigingen lees, tegen een man die nog maar koud overleden is en zich dus niet meer verdedigen kan, dan vraag ik me af wat het niveau van onze historici nog is. Het is ongetwijfeld beneden alle peil! Past het iemand om in een column te schrijven: “Het religieuze geweld van professor Kamphuis, de ware misdaad van Kamphuis, gewetensdwang, karaktermoord, enz, enz.”. Ja, die waarheidscommissie moet er komen, maar Berkelaar weet ons al te vertellen van de dubieuze rol van zekere Kamphuis heeft gespeeld. Ook Douma krijgt nog een veeg uit de pan: “een bewierookte herdenking”. Triest.

Niet maar iets klakkeloos aannemen, maar zorgvuldig onderzoek vereist.

Er zijn zeker erg nare dingen gebeurd in de jaren zestig en zeventig. Ik heb het als 16-jarige jongen meegemaakt; ik las over scheuringen in het Gereformeerd Gezinsblad, merkte de spanningen en heb er verdriet van gehad en nog. Maar ik ben er daarna veel over gaan lezen en er een grote verzameling van beide kanten aangelegd, omdat ik wilde weten wat er zich afgespeeld had en waar het nu ten principale om ging. Laten we zeggen : In de geest van de mensen uit Berea, “die onderzochten, of deze dingen alzo waren…”. Zo heb ik dit ook met betrekking tot de Vrijmaking gedaan. Niet klakkeloos van je ouders overnemen, maar het je zelf eigen maken.

Hoofdzaak is wat de Schrift ons zegt.

De grote vraag bij elke kerkstrijd is, en ook bij 1967: Wie wilde er, ondanks vele fouten en gebreken, wel op de Schriftuurlijke lijn blijven zitten?
En de zaak ligt veel complexer dan Berkelaar voorstelt. Want wie 1966 (Open Brief) en 1967 (Scheuring) zegt, zegt o.a. ook 1964 (Getuigenis), maar die zegt ook 1958 (Heroriëntatie noodzakelijk),en die zegt ook ds. K. Doornbos (Wormer), die niets van een kerkverband wilde weten. Het kwam dus niet uit de lucht vallen. Dus het ligt ook allemaal nog veel genuanceerder, dan Berkelaar doet voorkomen. We moeten maar eens ophouden met het maken van die domme karikaturen over het verleden, ook onder het mom van wetenschappelijke analyse. Want ik vrees dat het vooringenomenheid is. En ik vind ook dat wij de vorige generatie afmeten en afrekenen naar de huidige maatstaven en hun handelen dus feitelijk uit hun context halen. Dat lijkt me tegen historische interpretatieregels ingaan. En het is m.i. ethisch ook niet verantwoord. We zijn hen veel dank verschuldigd.
En wil je de waarheid vinden, dan ga je niet vooraf poneren. Dat lijkt me ook al aardig onwetenschappelijk. Maar mijn protest op dit punt is, dat ik zie, dat hier iemands naam volledig besmeurd wordt, nog voordat er maar een waarheidsoordeel geveld is. Daar hebben we wel iets anders over geleerd in de Schrift, nagesproken in de Catechismus.

Schoon schip of afscheid nemen?

En de tijd rijp? Ik vermoed, dat een aantal mensen vindt dat de tijd rijp is om eindelijk hardop te zeggen, dat ze helemaal niets hebben met gewoon gehoorzaam willen luisteren naar Gods Woord. Men wil eigenlijk afscheid nemen van zijn eigen verleden. Goedkoop om dan op zo’n manier af te geven en deze bittere gal uit te spuwen over iemand die ook nog net overleden is. “Schoon schip?” Is een column dan een vrijbrief voor zoveel vuil?

Ook nog een karikatuur gemaakt.

Daarnaast wordt m.i. een verkeerd beeld geschetst van ‘de ware kerk’. In het Muiderslot staat een tafel, waarop de munten gekeurd werden. Wat golden als de ‘ware’, (echte), klinkende munten en wat was vals geld (afgevijld of andere samenstelling). Was Floris V hoogmoedig als hij het geld çontroleerde’ op echtheid? Onze belijdenis geeft aan dat er echte, ware kerken zijn, maar ook valse kerken (art. 27-29 NGB). Als je dat gaat gebruiken om je zelf een pluim te geven of je afzetten tegen de anderen, dan ben je verkeerd bezig. Maar als je eerbiedig belijdt dat die kerk, waar je elke zondag gevoed wordt voor de hele week, dan zeg je dat de kerk jouw moeder is. K.Schilder heeft daar in 1935 prachtige dingen over geschreven. ‘Ons aller moeder’ (Verzamelde werken De Kerk II). Als je zoiets leest en herleest, laat je het wel uit je hoofd zulke lelijke dingen en domme karikaturen te schrijven over de kerk en haar kinderen.

Herdenking en toch afscheid?

In 1990 hadden we overigens de Schilderherdenking. Ik kreeg toen de indruk dat Schilder herdacht, maar ook opnieuw begraven werd. En het is er in de loop van de tijd niet beter op geworden. Velen hebben niets meer met ‘gereformeerd’. Ach, het is inderdaad een woord dat aangeeft dat er verval is geweest. Maar wie weet dat hij niet zelfingenomen moet zijn, zal ‘gereformeerd’ als erenaam gebruiken, want het betekent niets anders, dan dat je je wilt onderwerpen aan Gods Woord, de Schrift, het Woord van God, uiteindelijk aan onze Heiland, Christus zelf: de hoogste Autoriteit. Het blijft: Fides Quadrat Intellectum en niet andersom!

Gemeende excuses mogen de waarheid niet verdoezelen.

Mensen maken fouten, zonder meer. We zijn zondaren met zware tekortkomingen. Ook als er kerkstrijd is. Helaas! Diep excuus daarvoor. Maar ondanks dat worden we wel geroepen om op grond van de Schrift tot een oordeel te komen welke keuzes wel of niet principieel verantwoord is (geweest). Onze Heiland liet er ook geen gras over groeien richting Farizeeën,of richting Chorazim en Bethsaïda? Dus de wil van onze Hemelse Vader doen, niet in eigen kracht, maar door Hem, die straks alles zal zijn in allen.
Uitzicht uit het dode dal!
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Is het geen weelde om gereformeerd te zijn? Dacht ik!

Jan Jarig van der Tol
Blije

Andere artikelen van deze auteur zijn te vinden op www.christusbelijder.mysites.nl[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019