» Welkom op de website Evangeliebelijder!
Het was mr Groen van Prinsterer die in de 19e eeuw de volgende uitspraak deed: Een staatsman niet, een Evangeliebelijder. In deze woorden ligt de diepe overtuiging dat het Evangelie, dat Gods Woord, dat Jezus Christus het licht verspreiden waar het om gaat. Vanuit het belijden van het Evangelie vind je de weg door het hele leven. Daarom is het logo ...

lees meer...Ga verder

» VERSCHENEN: GOD IS TROUW TOT IN DE VERSTE TOEKOMST
Foto God is trouw tot in de verste toekomst Toepasselijke verklaring van het boek Daniël Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50 Hieronder vind je het Voorwoord: VOORWOORD De eurocrisis. Schuldencrisis. Aardbeving in Japan met alle gevolgen van dien. Hoe gaat het verder met deze ...

lees meer...Ga verder

» DE VERDWIJNENDE HEMEL - WEES PROGRESSIEF
Foto NIEUW: DE VERDWIJNENDE HEMEL - WEES PROGRESSIEF! Hieronder vind je de openingstoespraken van de landelijke dagie die gereformeerdekerkblijven 29 september 2012 en 1 juni 2013 in de Immanuelkerk in Bunschoten georganiseerd heeft. De tweede was in samenwerking met Woord en Wereld (Nader Bekeken) de eerste toespraak is die van 2013 en de tweede ...

lees meer...Ga verder

» NIEUW: TWIJFEL AAN TE BEVELEN?
Foto TWIJFEL AAN TE BEVELEN? De laatste maanden is er een toenemende discussie over twijfel. deze wordt o.a. in het Nederlands Dagblad gevoerd. Het is iets dat bijna ieder mens raakt. het is ook goed en nodig om daarover met elkaar te spreken om elkaar op te bouwen in een leven met Christus. Vanuit de discussie en gesprekken in de gemeente ben ...

lees meer...Ga verder

» Mytisch materiaal in Genesis 1?
Foto MYTISCH MATERIAAL IN GENESIS 1? Enkele jaren geleden schreef ik voor een cursus hermeneutiek in Kampen bij prof de Bruine wat je hieronder leest. Het is goed om daarbij ook in 2012 nog eens stil te staan. Nog altijd is dit actueel. Inleiding Wie de zee van literatuur over Genesis 1 wil lezen, blijft altijd bezig met lezen voordat ...

lees meer...Ga verder

» ABORTUS
Foto NIEUW: ABORTUS IN HET LICHT VAN DE SCHRIFT - ABORTUS IN DIE LIG VAN DIE SKRIF Het valt me op dat er eigenlijk niet veel concreet over zaken als abortus wordt geschreven en gesproken. Het lijkt me belangrijk dat we ...

lees meer...Ga verder

» DE ECONOMIE VAN HET GROTE BABYLON STORT IN
Foto >DE ECONOMIE VAN HET GROTE BABYLON STORT IN Het nieuws wordt beheersd door schuldencrisis, kredietcrisis, eurokrisis en zaken die daarmee te maken hebben. We zien hoe een cultuur van hebzucht, van leven voor altijd maar meer instort. Ruim 3 jaar geleden bij het omvallen van banken in Amerika en de paniek die toen uitbrak heb ik een preek gehouden ...

lees meer...Ga verder

» -> HART VOOR ELKAAR Over onderlinge tucht ->
Vernieuwd Onder de titel HART VOOR ELKAAR stond op deze pagina jarenlang een artikel over onderlinge tucht. Deze vind je hier nog steeds. Een ander artikel over de tucht heb ik er nu aan toe gevoegd. 10 mei 2012 STAAT DE TUCHT ONS NIET IN DE WEG? We kennen in de kerk het woord tucht. Dit woord roept in onze tijd geen warme gevoelens ...

lees meer...Ga verder

» Bijbelboek Daniel - Daniel 7
-> Bijbelboek Daniel -Daniel 7 Op deze pagina stonden tot nu toe aantekeningen over Daniel 7. Het laatste jaar heb ik gewerkt aan een volledige verklaring van het boek Daniel. Het zal dit jaar ook uitgegeven worden. Onder de titel: God trouw tot in de verste toekomst. Dit is dan het derde deel in een reeks waarin al een verklaring van Hooglied: ...

lees meer...Ga verder

» Ambtsdrager zijn - vakantie van het ambt?
->Vernieuwd: AMBTSDRAGER ZIJN Op deze pagina stond een inleiding onder de titel: Geen vakantie van het ambt. Deze lezing heb ik ongeveer 5 jaar geleden bij de toerusting van onze gemeente gehouden. Ik heb er nu een inleiding bijgevoegd die gaat over de relatie tussen ambtsdrager zijn en het Woord. Ook deze lezing is ongeveer 5 jaar geleden gehouden. ...

lees meer...Ga verder

» Geen restaurantkerk maar echt gemeente van Christus
Foto GEEN RESTAURANTKERK MAAR ECHT KERK VAN CHRISTUS Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeze 4:32) Votum Vrede-Zegengroet Lied 320:1,2 (Schakel) Lezing van Gods wet Psalm 112:1,3,5 Schriftlezing: Efeze 4:17-5:2 Gebed Collecte Psalm 25:3,4,5,6 Tekst: ...

lees meer...Ga verder

» Waarheidscommissie - J. Kamphuis
Foto Nieuw: Discussie rond waarheidscommissie en prof J. Kamphuis In de laatste weken was er een hevige discussie rond een column van de heer Berkelaar op Protestant.nl. Een goede bijdrage in deze discussie wil ik u niet onthouden. 6 februari 2012 Ontdekkend! Ik ga ervan uit dat het ND van maandag 23 januari 2012 correct citeert. En ...

lees meer...Ga verder

» Bijbelboek Openbaring schetsen
Foto VERNIEUWD (TOEGEVOEGD OPENBARING 6): SCHETSEN BIJBELBOEK OPENBARING Het boek Openbaring staat in de belangstelling. Zeker ook bij de jeugd. Je merkt het op de catechisaties en je hoort het vanuit de jeugdverenigingen. Vooral op verzoek van de jeugd in de gemeente ben ik schetsen gaan schrijven over dit Bijbelboek. De bedoeling is om in ieder geval ...

lees meer...Ga verder

» AANGEVOCHTEN LEVEN EN HOUVAST
Foto AANGEVOCHTEN LEVEN EN HOUVAST Je merkt hoe er aan het leven van mensen getrokken wordt. Hoe dat ook met je leven met Christus te maken heeft. Wat kan het leven van een mens een aangevochten leven zijn. Juist ook vanuit wat je meemaakt als predikant heb ik deze preken over zondag 52 en zondag 1 geschreven en gehouden. Ik hoop dat het je helpt om ...

lees meer...Ga verder

» VERGEVING EN VERGEVEN
Foto VERGEVING EN VERGEVEN In onze tijd is het dagelijks om vergeving vragen iets dat weerstand oproept. Als je gelooft zijn al je zonden toch vergeven en dan hoef je toch niet meer elke dag over je zonden en vergeving ervoor na te denken. Dat wordt ervaren als zwaar. Dat het zo niet is, dat het echte goede nieuws heel anders is en ons ook leert om anderen ...

lees meer...Ga verder

» Eenheid in geloof in Oude en Nieuwe Testament
Foto ->DE EENHEID VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT IN GELOOF Dit is het begin van een artikel dat in de komende weken hoop aante vullen. In de komende weken wil ik het aanvullen met een gedeelte over stilte in het Oude en Nieuwe Testament. het is een vertaling en bewerking van een lezing die ik 13 Augustus 2011 op een conferentie voor Gereformeerde ...

lees meer...Ga verder

» KERK IN CRISISTIJD - HAGGAI
Foto KERK-ZIJN IN CRISISTIJD Voorbereiding op de Startzondag (23 September) in Dronten-Noord 2012 Dit is een schets voor de startzondag 23 september. Deze schets bestaat uit 3 gedeelten.: • Voor de jeugd van 12-16 Schets 1 • Voor de jeugd van 16 en ouder Schets 2 • Voor het oudere deel van de gemeente. ...

lees meer...Ga verder

» KINDERDOOP OOK IN 2011 ECHT NODIG
Foto ->KINDERDOOP ECHT NODIG OOK IN 2011 Inleiding Het artikel dat je hieronder leest is een lezing die ik 26 mei 2011 in Nijkerk over de kinderdoop gehouden heb. De aanleiding voor deze inleiding is dat ook in de Gerformeerde Kerken er geluiden te horen zijn die er om vragen om ook het opdragen van kinderen toe te laten als ouders bezwaren hebben ...

lees meer...Ga verder

» Prediking: Mens wie ben jij
Foto PREDIKING: MENS WIE BEN JIJ? De Here heft mij 14 juni 25 jaar gegeven als Dienaar van het Woord. Naar aanleiding daarvan verschijnt een eerder gehouden lezing over de prediking nu op de site. Om wie gaat het in de kerkdienst? Preken in het Nederland van 2012. Dat is de opdracht die dienaren van het Woord gekregen hebben. Die predikanten ...

lees meer...Ga verder

» BIJBELBOEK HAGGAI
Foto CRISISTIJD: RICHT JE HART OP GOD VERKLARING VAN HET BIJBELBOEK HAGGAI Ik heb net de verklaring van Haggai naar de corrector gestuurd. Ik hoop dat die in 2013 kan verschijnen. Hieronder vind je het nog niet gecorrigeerde hoofdstuk 1. HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE ACHTERGROND BIJBELBOEK HAGGAI Wie was Haggai? We weten heel weinig ...

lees meer...Ga verder

» Eerbied voor de Heilige God
Foto ->:Eerbied gevraagd voor de ene geweldige God Waarom schrijf ik dit artikel? Omdat ik al meer om mij heen zie dat juist het gebrek aan eerbied voor de HERE toeneemt. Heel dicht om je heen. Soms tot in je eigen gemeente aan toe. Dat gebrek aan eerbied heeft een geweldige impact. Het leidt er toe dat de HERE niet echt gekend wordt en ook de Here ...

lees meer...Ga verder

» Echte liefde! 1 Korinthe 13
Foto ->WAT IS ECHTE LIEFDE? Deze vraag is altijd weer actueel. Zeker ook in onze tijd als er bijvoorbeeld in de zaak rond de gereformeerde school in Oegstgeest gezegd wordt dat het niet op Gods geboden aankomt maar om de liefde. Als je ziet wat echte liefde is, kun je zo'n redenering niet staande houden. De afgelopen weken heb ik in drie preken uit ...

lees meer...Ga verder

» Trouw aan de Bijbel
Foto NIEUW:TROUW AAN DE BIJBEL Hieronder vind je een lezing die ik het afgelopen seizoen in verschillende gemeenten gehouden heb. Het is belangrijk om steeds weer op een eenvoudige en duidelijke manier te zien wat de Bijbel voor een boek is. een uniek boek. Het boek van de enige God. Inleiding We denken vanavond samen na over 2 geweldige zaken. ...

lees meer...Ga verder

» TIENDEN
Foto GEEF JE JE TIENDEN? Wanneer we nadenken over het geven van geld voor Christus kerk, voor Christus Koninkrijk is het goed om ook te kijken naar wat we in de Bijbel over tienden lezen. Die tienden laten zien dat er in Israel in ieder geval door de HERE meer dan 10% van je inkomsten voor de dienst aan Hem gevraagd werd. Het ging er om dat ...

lees meer...Ga verder

» PRAAT DE HERE NOG RECHTSTREEKS MET ONS?
Foto VERNIIEUWD(TWEEDE ARTIKEL TOEGEVOEGD 18-12-2012): DOMINEE, PRAAT DE HERE NOG RECHTSTREEKS MET ONS? Geschreven voor het kerkblad van onze gemeente: De Nieuwsbrief. Deze vraag werd mij op catechisatie de laatste week meerdere keren gesteld. Het, was een vraag die de jongelui bezig hield. Een vraag ook waar je zomaar mee te maken kunt krijgen. ...

lees meer...Ga verder

» God als mogelijkheid
Foto ->God als mogelijkheid: gevaarlijk virus in onze tijd-> Vanuit ervaringen en vragen ben ik hieronder ingegaan op het gevoel dat het geloof je door je vingers glipt. Juist omdat het leven in de samenleving zo anders is dan dat je gelooft in Jezus Christus. ORDE VAN DIENST Votum Vrede/Zegengroet Psalm 92;1,2 Gebed voor de opening van ...

lees meer...Ga verder

» Meditaties Lukas 1 Afrikaans - Nederlands
Foto MEDITATIES LUKAS 1 De meditaties hieronder hebben de afgelopen maanden dagelijks op mijn facebook gestaan. Ik hoop na Nieuwjaar weer met een ander hoofdstuk dagelijks op mijn facebook verder te gaan. Ik ben gekomen tot Luka 1:63 en er zijn er nog een paar over Lukas 2 in verband met de kerstdagen. De ene dag zijn ze in het Nederlands en de andere ...

lees meer...Ga verder

» Zes korte artikelen
Foto ->VERNIEUWD: IS JEZUS ONZE VRIEND? - MOEST JEZUS GEHOORZAAMHEID LEREN? - HERZIENE STATENVERTALING – PREDIKING IN DEZE TIJD – ALCOHOL EN VROLIJK ZIJN – ALTIJD IN DE HEL Hieronder vind je 6 korte artikelen. Ze zijn geschreven voor ons plaatselijke kerkblad. De laatste 4 stonden al langer op deze site. De eerste 2 zijn nu (12-12-2012) toegevoegd. ...

lees meer...Ga verder

» Opdragen of de kinderen van de gelovigen dopen
Foto VERNIEUWD:OPDRAGEN OF DE KINDEREN VAN DE GELOVIGEN DOPEN? 20 MAART 2012 DEZE PAGINA IS VERNIEUWD. HIERONDER STOND ALLEEN EEN PREEK OVER MARCUS 1-13-16 en Zondag 27. HIERBIJ IS GEVOEGD EEN PREEK OVER HANDELINGEN 2:28,39. Ik heb dit gedaan omdat al meer de grote rijkdom van de kinderdoop in twijfel wordt getrokken zoals ik ruim een jaar geleden ...

lees meer...Ga verder

» DE BERGREDE
Foto -> DE BERGREDE IN HET NEDERLAND VAN 2010 (I) Inleiding gehouden voor toerusting van de kerkenraad van Dronten-Noord 3 september 2010 Hierop volgt een artikel dat 6 preken bevat vanuit de Bergrede die ik de laatste 5 jaar in Dronten-Noord gehouden heb.-> Ook diaconaal We hebben gekozen voor het thema: De Bergrede. We gaan daarmee de ...

lees meer...Ga verder

» De Bergrede2
Foto ->DE BERGREDE IN HET NEDERLAND VAN 2010 (II) Hieronder vind je preken vanuit de Bergrede die ik de afgelopen 5 jaar in Dronten-Noord gehouden heb. Dit is een bijlage bij het eerste artikel over de Bergrede. Tekst: Lukas 24:51/Matt 5:13.-> Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes Wie ben ...

lees meer...Ga verder

» Bijbelboek Hooglied
Foto -> BIJBELBOEK HOOGLIED KENNISMAKING MET HET BOEK EN ZIJN SCHRIJVER Deze pagina is helemaal vernieuwd. Er stonden twee preken over Hooglied op deze pagina. Je vindt hier nu een inleiding op Hooglied en een verklaring van hoofdstuk 1. In oktober 2009 is een verklaring van het hele boek Hooglied van mijn hand verschenen. Wat je hieronder leest ...

lees meer...Ga verder

» BIJBELBOEK PREDIKER
Foto -> BIJBELBOEK PREDIKER Kennismaking met het boek en zijn schrijver-> Het boek Prediker geniet bij Bijbellezers vaak een bijzondere belangstelling. Wat je in dit boek leest, klinkt vaak zo anders. Zo anders als wat je in de rest van de Bijbel leest. Veel mensen vinden daarom Prediker maar een moeilijk boek. Wat wil de schrijver met dit ...

lees meer...Ga verder

» Christenvervolging in Nederland?
Foto CHRISTENVERVOLGING IN NEDERLAND? De preek die je hier vindt is gehouden op 4 juli 2010 in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord. Als je goed naar de geluiden in de samenleving en de politiek luistert, hoor je hoe de weerstand tegen een christelijk leven volgens de Bijbel toeneemt. Daarom deze preek waarin ingegaan wordt op de actuele ...

lees meer...Ga verder

» KERKDIENST
-> KERKDIENST: GOD ONTMOETEN OF ONS EIGEN FEESTJE?-> Als we nu over die kerkdienst gaan nadenken is het goed om tegen elkaar te zeggen dat het in de kerkdienst niet alleen om de preek gaat. Al staat de preek wel centraal. Ik hoop daarop over 5 weken uitgebreid in te gaan in de tweede lezing in Drachten. Ds B. Luiten heeft in De Reformatie ...

lees meer...Ga verder

» De hele Bijbel is Gods Woord
Foto -> DE HELE BIJBEL IS GODS WOORD We hadden 20 september 2009 Startzondag. Het thema was de Bijbel is Gods Woord. Er was in de weken hiervoor een gemeenteschets over dit onderwerp verspreid. Alle wijken en verschillende Bijbelstudieverenigingen hebben deze schets besproken. Vragen die overgebleven waren zijn aan mij doorgegeven om in de preken te ...

lees meer...Ga verder

» GELOOFSBELEVING
Foto <-GELOOFSBELEVING-> Inleiding gehouden op een gemeentevergadering van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Eemdijk begin 2010. Is het spannend? Er is mij gevraagd om iets te zeggen over geloofsbeleving. Een onderwerp dat het in onze tijd goed doet. Voor veel mensen is het leven in onze tijd beleving. Er moet wat te beleven zijn anders ...

lees meer...Ga verder

» Schepping of evolutie?
->: SCHEPPING OF EVOLUTIE De laatste tijd is er weer een levende discussie over schepping of evolutie. Dat heeft ook te maken met het Darwinjaar dat er aan zit te komen. Het thema schepping of evolutie is een heel belangrijk thema. Het heeft alles met de werkelijkheid te maken. Hieronder vind je een lezing die ik op de Bondsdag van de Bond voor ...

lees meer...Ga verder

» kerk en eenheid, kerk en verscheidenheid
-> KERK EN VERSCHEIDENHEID – KERK EN VERSCHEURDHEID-> Als je om je heen kijkt is er in het brede kerkelijke veel te doen. Zijn er veel vragen en komen er heel veel meningen op ons af. Het is juist in zo’n tijd nodig om er rustig over na te denken hoe de kerk met verscheidenheid moet omgaan. Moet alles altijd overal hetzelfde zijn? Mag er ...

lees meer...Ga verder

» De troost die je nodig hebt!
Foto ->DE TROOST DIE JE NODIG HEBT Hieronder vind je twee preken waarin de weg gewezen wordt naar de Persoon die ieder in zijn leven nodig heeft! Iedereen heeft houvast en troost nodig. Die vind je alleen echt in Christus. Deze preken willen je in een verwarrende wereld, ook een verwarrende kerkelijke wereld de weg wijzen die God ons zelf wijst.-> ...

lees meer...Ga verder

» Vrouw in het ambt
Foto ->VROUW IN HET AMBT Je ziet in kerken die zich gereformeerd noemen de discussie over de vrouw in het ambt toenemen. De druk om vanuit een verwereldlijk denken daartoe over te gaan wordt groter. Als in de maatschappij vrouwen leiding geven moet dat toch ook in de kerk kunnen?! Je ziet ook hoe er steeds weer met teksten uit de Bijbel gespeeld wordt ...

lees meer...Ga verder

» GODS WOORD EN HET GROTE VERHAAL
-> DE DUIDELIJKHEID VAN GODS WOORD EN HET GROTE VERHAAL-> Je voelt soms dat er iets in de lucht zit. Door dingen die geschreven worden. Door dingen die je ziet. Je merkt dat het voor mensen moeilijk is om de Bijbel als geheel als het duidelijke Woord van God te blijven zien. In de recente theologische literatuur zie je dat o.a. bij dr S. ...

lees meer...Ga verder

» Nationale synode
Foto -> DE NATIONALE SYNODE EN MIJN HANDTEKENING-> We lezen de laatste weken veel over het initiatief voor een nationale synode. Een synode die veel protestantse kerken in een vergadering bij elkaar moet brengen. Het initiatief is afkomstig van ds G de Fijter. Hij was preses van de PKN. Hij heeft een stuurgroep gevormd waarin ook prof B. Kamphuis ...

lees meer...Ga verder

» Drie meditaties
Foto ->:DRIE MEDITATIES-> Hieronder vind je 3 meditatie in volgorde van tijd. De eerste is gehouden op een gemeentevergadering in 2006. De andere twee zijn geschreven voor het studentenblad van Vis Vitalis in 2008 en 2009. ->DE WIJNBOUWER, DE WIJNGAARD, DE WIJNSTOK EN DE RANKEN Een meditatie-> Ruim 70 nakomelingen van Abraham ...

lees meer...Ga verder

» TOCH EEN OERKNAL?
-> TOCH EEN OERKNAL?-> Een korte nabeschouwing op een discussie Een paar weken lang was er in een discussie in het Nederlands Dagblad over schepping en evolutie. Deze discussie begon met een artikel van prof J. Douma waarin hij o.a. de stelling verdedigde dat we open moeten staan voor een schepping waarin de HERE van een oerknal en evolutie ...

lees meer...Ga verder

» ONDERLING VERBONDEN
Foto -> :ONDERLING VERBONDEN Hieronder vind je een nog wat schetsmatige inleiding voor onze kerkenraadstoerusting van 28,29 augustus 2009. Ik hoop deze in de loop van de tijd nog iets uit te breiden. Verder hoop ik daar enkele opmerkingen te maken over de tweede kerkdienst. Ook die inleiding hoop ik over enige tijd op deze website te publiceren.-> ...

lees meer...Ga verder

» Wederkomst van Jezus Christus
Foto ->DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS Als voorbereiding op de Startzondag van 12 september 2010 in Dronten-Noord heb ik 7 dagstukjes met vragen eronder geschreven. Ze zijn in de huizen gelezen en op wijkavonden besproken. De vragen die overbleven zijn aan mij doorgespeeld om in de preken van de startzondag of daarna nog op terug te komen. Hieronder ...

lees meer...Ga verder

» PSALM 84, 82 en 88
-> THUIS BIJ DE HERE. Er is bij de Bijbelstudies over de Psalm 82 en 88 nu een over Psalm 84 bijgevoegd. Hier vindt u dus 3 Bijbelstudies. Over de Psalm 84,82 en 88. THUIS BIJ DE HERE Enkele aantekeningen bij Psalm 84. Ook geschikt om op verenigingen als schets te bespreken. Aan het einde volgen besprekingsvragen.-> De Korachieten ...

lees meer...Ga verder

» Zon sta stil
Foto -> VERNIEUWD:DE GOD VAN DE GESCHIEDENIS SERIEUS NEMEN! Een antwoord aan prof Kwakkel en collega is per 31 maart 2010 toegevoegd. Het gaat hier op dit moment om een heel actuele pagina. Hieronder lees je een reactie een interview met en de dissertatie van dr Koert van Bekkum waarin hij o.a. zegt dat het niet nodig is om wat we lezen in Jozua ...

lees meer...Ga verder

» TWEEDE KERKDIENST
Foto -> ENKELE OPMERKINGEN OVER DE TWEEDE KERKDIENST-> Deze inleiding heb ik gehouden op de toerusting van onze kerkenraad op 29 augustus 2009 Laten we maar heel eerlijk onder ogen zien dat we met een teruggang in het bezoek van de tweede kerkdienst op een zondag te maken hebben. Dat is niet alleen in Dronten zo. Het is wat je in een groot ...

lees meer...Ga verder

» De Uitnodiging Paul Young
Foto ->DE UITNODIGING, THE SHACK, DIE SHACK.-> Naar aanleiding van vragen op catechisaties ben ik ‘De Uitnodiging’ gaan lezen. Daarna heb ik dit boek met de gemeente in februari 2010 besproken. Een deel van de aantekeningen die ik daarbij gebruikte vind je hier. Het boek ‘De Uitnodiging’ van W. Paul Young is een echte bestseller. Het boek is ...

lees meer...Ga verder

» Meditaties op weg naar Goede Vrijdag en Pasen
Foto ->DANK MIJN HEILAND VOOR UW LIJDEN! 14 korte meditaties over Christus lijden en opstaan Hieronder vind je 14 dagstukjes voor de laatste twee weken van de lijdenstijd. De tijd die wordt afgesloten door die machtige overwinning van Christus over de dood. Ik hoop dat deze korte overdenkingen ons weer helpen om dicht bij de HERE te leven. Deze ...

lees meer...Ga verder

» -> ZONDE EN DE SMALLE WEG ->
-> ZONDIGT IEMAND DIE OP DE SMALLE WEG LOOPT?-> Van een van de jeugdverenigingen kwam een vraag over de brede en de smalle weg. Heel concreet was de vraag of je als je zondigt dan ook meteen op de brede weg loopt. Is het zo dat als jij een zonde doet je meteen bij de HERE weg bent en dan op de brede weg je plaats ingenomen hebt. Het ...

lees meer...Ga verder

» VRUCHT VAN DE GEEST
-> VRUCHT VAN DE GEEST-> Er is een aanvulling op deze pagina. Dat is een tweede preek. Over het eerste element van de vrucht van de Geest: "liefde". Hieronder vindt u een lezing en een preek van mij. De lezing is gehouden op een toerusting voor de kerkenraad. De preek is er de eerste uit een serie van 11 preken over Galaten 5:22,23 die ik ...

lees meer...Ga verder

» wedergeboorte en bekering
-> WEDERGEBOORTE EN BEKERING WAT IS WEDERGEBOORTE?-> De woorden wedergeboorte en bekering zijn bekende woorden. Toch roepen ze ook altijd weer vragen op. Zijn wedergeboorte en bekering hetzelfde? Kan je van jezelf als gelovige zeggen dat je een wedergeboren christen bent? Is de wedergeboorte eenmalig? Moet je het moment van je wedergeboorte ...

lees meer...Ga verder

» Preken Dordtse Leerregels
Foto ->GODS UITVERKIEZING VERKONDIGEN!-> Over Gods heerlijke uitverkiezing bestaan veel misverstanden. Er is vaak een soort huiver om over de uitverkiezing en over de Dordtse Leerregels waarin we die heerlijke liefdevolle verkiezing belijden te spreken. Juist daarom ben ik ermee begonnen om vanuit de Dordtse leerregels te preken. Ik heb nu heel hoofdstuk ...

lees meer...Ga verder

» Wij kiezen voor eenheid
Foto ->WIJ KIEZEN VOOR EENHEID MAAR WELKE EENHEID?-> Er is een initiatief gestart waarin kerken uitspreken dat ze kiezen voor eenheid. Echte eenheid in geloof is een roeping die we als kerken en christenen hebben. Daarvoor moeten we bidden en daar moeten we aan werken. Kerkelijke verdeeldheid terwijl er echte eenheid van het geloof is, is zonde. ...

lees meer...Ga verder

» Engelen
-> DE ENGELEN KENNEN WE ZE? Aanleiding-> Vanuit de gemeente kwam de vraag om op een studieavond aandacht te geven aan de engelen en het wat de engelen doen. Het was voor mij die avond niet mogelijk om alles uitgewerkt op papier te krijgen. Mijn eerste bedoeling was om wat korte aantekeningen op papier te zetten. Dat zou voor wie op die ...

lees meer...Ga verder

» Kind van onze tijd of Gods kind in onze tijd: over prediking en bekering
Foto ->KIND VAN ONZE TIJD OF KIND VAN GOD IN ONZE TIJD:OVER PREDIKING EN BEKERING Hieronder vind je twee preken. Over Zondag 31 en 33. Ze gaan over prediking en bekering. Kun je in onze postmoderne tijd Christus nog volgen? Kan er nog van je gevraagd worden om geen kind van eigen tijd te zijn maar met je hele hart tegenover de geest van de tijd te ...

lees meer...Ga verder

» Betwist Schriftgezag
-> BETWIST SCHRIFTGEZAG IN DE GEREFORMEERDE KERKEN: GEELKERKEN EN PAAS Wat je hieronder leest is een lezing die ik 24 april 2009 in Goes gehouden heb. Naar aanleiding van deze lezing is er een verslag in de Provinciale Zeeuwse Courant verschenen. Naar aanleiding van het verslag op 27 april in deze krant heb ik de volgende mail naar de redactie ...

lees meer...Ga verder

» HEILIG LEVEN WAAROM?
Foto HEILIG LEVEN WAAROM? Dit artikel is geschreven voor het blad STIMULANS. Dat is het blad van de Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen. “Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’” 1 Petrus 1:16 Vrij zonder grenzen? Op ...

lees meer...Ga verderMaak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2018