» Advent

Wat is dit?

Foto -> ADVENT: CHRISTUS KOMT:
DE BRON ONTSPRINGT Zacharia 13:1-6
DE PROFEET KOMT
DE HERDER KOMT Zacharia 13:7-9
DE KONING KOMT Zacharia 14:3-7

Hieronder vind je een aantal meditaties die voor de adventstijd bedoeld zijn. Ik heb ze geschreven voor de gemeente die ik mag dienen. de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Dronten-Noord. De meditaties voor week 1,3,4 zijn ook voorbereiding op de preken die ik dan hoop te houden. De preken die hierover gehouden zijn staan nu ook tussen de tekst.

22 december 2010

DRONTEN-NOORD

ADVENT: CHRISTUS KOMT!

De komende weken is het advent. We willen daaraan ook aandacht geven. In dit boekje vind je voor elke week 2 dagstukjes. Die zijn door ds Visser geschreven. Ze bereiden voor op de preken die gehouden worden. Een uitzondering daarop is week 2. Onder de dagstukjes staan besprekingsvragen. Als naar aanleiding van de dagstukjes of het bespreken van de vragen je vragen hebt, geef die dan door aan ds Visser. Zijn emailadres is: j.visser225@chello.nl
Dan kan hij dat nog meenemen in het voorbreiden van de preek.
Je vindt in dit boekje ook werkjes voor de kinderen die bij advent horen. Wij wensen je een gezegende advent en kerst!

Themadiensten


Week 1 22-28 november De bron ontspringt. Preek over Zacharia 13:1-6->


Lezen: Psalm 36:1-10

Advent. Ik kan me voorstellen dat je het een raar en moeilijk woord vind. De weken voor het kerstfeest worden advent genoemd. Dat woord advent komt uit het Latijn. Het betekent: Hij komt!
In het Oude Testament belooft God dat de Verlosser zal komen. Dat was voor de mensen toen de allerbelangrijkste belofte. Jij weet heel goed wat een belofte is. Soms worden aan jou dingen beloofd waar je heel erg naar uitkijkt. Je ouders hebben je misschien beloofd dat je iets heel moois krijgt als je jarig bent of als je 18 wordt. Soms kun je er bijna niet van slapen want je wil het zo graag hebben.
Zo’n prachtig cadeau had God in het Oude Testament belooft. Waarom was en is het zo’n geweldig cadeau? Omdat de Verlosser voor een prachtige toekomst gaat zorgen! Een toekomst die zo mooi is dat je daarna eigenlijk wel moet uitkijken. Een toekomst waarin je leven zo mooi is. Zo cool is. Dan gaat niemand meer dood. Dan zijn er nooit meer moeilijke dingen in je leven. Dan hoef je nooit meer ergens bang voor te zijn. Daarvoor moest de Here Jezus als het grote cadeau van God komen.

1. Is de Here Jezus voor jou echt het mooiste cadeau dat je ooit kon krijgen? Waarom?
2. De Here Jezus wordt de Verlosser genoemd. Wat betekent Verlosser eigenlijk?

Lezen: Psalm 36:8-13

Wat is eigenlijk een bron? Een bron is een plaats waar iets uit komt. Als je bij de bron van een rivier komt, is dat het begin van de rivier. Het kan de plaats zijn waar water uit de grond naar boven komt. Of de plaats waar kleine stroompjes water bij elkaar komen je het begin van de rivier ziet.
De ene bron kun je enthousiast over zijn. Een andere bron wil je liever niet. Een fabriek die veel giftige stoffen uitstoot kan een bron van ziektes zijn. Uit de pijp komen allerlei stoffen die je beroerd laten voelen. Dan wil je er voor zorgen dat uit die pijp niet langer die giftige stoffen komen. Ons hart is als we er niets aan doen juist een bron waaruit dingen komen die je de verkeerde kant uit trekken.
Om echt het goede ook voor de toekomst te krijgen moet je bij de HERE zijn. Hij is de bron van leven! Van het echte goede leven. Daarvoor heb je vergeving nodig uit de bron van de Here Jezus! Dat Hij komt om die bron te zijn daar gaat de preek zondag over.

1. Merk je dat je hart vaak een bron is waaruit verkeerde gevoelens en gedachten komen? Waaraan merk je dat?
2. Wat kun je daartegen doen?

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 36:3
Lezing van de wet
Psalm 114:1,4
Schriftlezing: Zacharia 12:9-13:6
Handelingen 2:29-39
Gebed
Collecte
Psalm 84:3,4
Tekst: Zacharia 13:1-6
Verkondiging van het evangelie
Gez 155:3,4
Dankgebed
Gez 170:1,2
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

Wat is het een feest om in de Bijbel te lezen. Om te zien dat de HERE doet wat Hij gezegd heeft. Dat je op Hem aankunt. Dat je daarom ook aankunt op wat je in de Bijbel leest. Dat zie je ook zo duidelijk in onze tekst.
Je leest in Zacharia 12 en 13 dingen die de HERE honderden jaren zo laat gebeuren. Dan zie je voor je ogen gebeuren wat de Heilige Geest in dit gedeelte als een profetie geeft. Als je dat een keer ziet, versterkt dat ook je vertrouwen in de dingen die de HERE ook voor ons nog als toekomst belooft. Het koninkrijk van God is in Christus op de wereld gekomen. Christus regeert vanuit de hemel. Toch maken wij Christus Koninkrijk nog niet mee in volle glorie. Wij krijgen nog te maken met dingen die strijden met de wil van God. Wij krijgen nog te maken met moeilijke en heel verdrietige dingen in ons leven. Wij krijgen in ons eigen leven te maken met gevoelens en met daden van onszelf waarvan we moeten zeggen dat is niet goed. We krijgen nu nog te maken om iets uit onze tekst te noemen met afgoden en valse profeten. Ook daarover vertelt de Heilige Geest ons, ook in onze tekst hoe dat eens als de Here Jezus terugkomt helemaal zal verdwijnen.
Het is heerlijk om in de Bijbel te lezen. Het is op een bepaalde manier ook heel gevaarlijk. Als jij of ik de Bijbel lezen, praat God zelf met je. Laat Hij je zien wat Hij wil. Hoe Hij het ook wil in je leven. Dan mag de Bijbel geen grabbelton zijn of worden. Jongens en meisjes jullie weten wat een grabbelton is. Je pakt er zomaar iets uit. Meestal kun je niet zien wat je pakt. Maar het gaat nu om een grabbelton waarin je kunt zien wat er in ligt. Dan is de kans groot dat jij uit die grabbelton alleen dat pakt wat jij mooi en leuk vindt. De rest laat je er mooi in liggen. Dat hoef je niet. Zo is het niet met de Bijbel. Als de HERE je in de Bijbel iets vertelt moet je niet zeggen: daar hou ik niet van dat laat ik gewoon in de Bijbel staan maar daar trek ik me niets van aan. Ik neem alleen dat er uit wat mij goed lijkt en mij goed laat voelen. Als je dat doet noem je je misschien wel een volgeling van Jezus of een christen maar eigenlijk ben je het niet. Jezus als je Verlosser kennen en met hem leven, betekent ook dat je een ander leven gaat leiden. Een leven waarin je wegdoet wat Christus aanwijst als verkeerd. Laten we samen als echte volgelingen van Christus luisteren naar de verkondiging van het evangelie in Zach 13:1-6. Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

->ZACHARIA PROFETEERT OVER CHRISTUS DIE KOMT ALS DE BRON VOOR ONTZONDIGING->

1. De bron ontspringt
2. Afgodendienst en valse profeten verdwijnen

1. De bron ontspringt

De meeste van ons zijn wel eens bij de dokter geweest. Meerdere van ons soms bij heel veel dokters. Wanneer ga je naar de dokter? Als je je niet lekker voelt, als je ergens pijn hebt en het wil niet over. Wanneer je bij de dokter komt, gaat hij je onderzoeken. Misschien stuurt hij je voor verder onderzoek. Na die onderzoeken komen de uitslagen. De uitslag is dat er bij jou een bepaalde ziekte gevonden is. De oorzaak voor je pijn of andere problemen is gevonden.
Je zou niet graag willen dat het daar stopt. Je wilt graag dat er een behandeling, een operatie of medicijnen mogelijk zijn die de oorzaak van de ziekte kunnen wegnemen.
Zo is het ook als je echt leert zien dat ook jij aan de zondeziekte leidt. Als je dat echt ziet wil je met die ziekte niet gewoon verder leven zonder dat er wat aan gedaan wordt. Als je bent gaan zien dat jij schuldig staat in de ogen van god wil jij daar zeker niet mee sterven zonder dat er iets aan gedaan wordt. Dan kijk je uit naar het goede medicijn. Dan zie je uit naar de dokter die je echt kan helpen.
Dat zie je in onze tekst heel duidelijk. De HERE wijst op weg naar de geboorte van de Here Jezus het echte medicijn aan. Om dat te zien moeten we even kijken naar de verzen voor onze tekst.
De HERE gaat Zijn volk tegenover een grote tegenstand redden. Hoe doet Hij dat? Door onder het volk Israel Zijn Geest te geven. We zullen in 12:10 het beste zo vertalen dat de HERE het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal vervullen met de Geest van mededogen (genade) en smeken. Het komt er op neer dat op een bepaald moment in de geschiedenis de HERE Zijn Geest zo zal sturen dat een deel van Zijn volk gaat zien wat ze echt gedaan hebben. Dat juist dat inzicht hun redding wordt. Dat ze eigen schuld en zonden zien en beseffen dat ze doodziek zijn en dat ze daar iets aan moeten doen.
Dat heeft alles met het komen van de Zoon van God, van Jezus Christus naar de wereld te maken. Want waarom belooft de HERE om Zijn Zoon naar de wereld te sturen? Waarom belooft Hij om Hem in Bethlehem als Verlosser geboren te laten worden? Waarom? Omdat wij die verlossing van eigen schuld en zonden zo nodig hebben om niet voor eeuwig verloren te gaan. De Here zegt het zo in Joh 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.”
De HERE doet wat Hij belooft, wat Hij gezegd heeft. Hij is het die de Heilige Geest op de Pinksterdag uitgiet! Dan zie je hoe het de Heilige Geest is die mensen op de preek van Petrus laat zien: Hoe schuldig ze staan! Luister maar naar een deel van wat we in Handelingen 2 gelezen hebben: “Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’ Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ vs 36,37
Het is alsof ineens het licht doorbreekt en in dat licht zien ze hoe groot hun schuld en zonden tegenover God zijn. Het is alsof je bij de dokter zit en de uitslag krijgt en het ineens tot je doordringt dat je doodziek bent. Zonder behandeling kun je niet verder.
Zo is het ook als je in je leven door Gods Geest bent gaan zien hoe schuldig je tegenover God staat. Door je eigen leven. In het licht van de woorden van God en Zijn liefde zie je dat je doodziek bent. Je kunt zo niet verder leven. Je kunt zo niet leven met die schuld en dat zondige hart en je kunt en wilt zo zeker niet sterven.
Dan zie je ook in onze tekst die geweldige, voor ons onverklaarbare liefde van God. Dan zie je dat voor mensen die als ze nu naar zichzelf kijken zeggen: “Wat moet ik? Waar dan heen?”
Dan zie je dat de HERE in de hemel Zijn kinderen die zo tot hem roepen niet laat staan! Hij zegt dan niet: dat is jullie eigen schuld en je zoekt het zelf maar uit. Nee, dan kijken we hier met ontroering in het hart van God. Dan lees je daar en als je ziet wat er gebeurt, krijg je er kippenvel van: “Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.”
Je bent zo ziek en je weet het. Vader zegt: Mijn kind Ik ben blij dat je het echt inziet dat je zo ziek bent. Dan zie je uit naar genezing. Ik heb je op deze zelfde dag dat je het inzag een bron laten ontspringen, een fontein gegeven waarin je je kunt wassen. Het is de bron die echt de oorzaak van je schuldig staan tegenover Mij wegneemt. Waar dan heen? Naar die ene bron die Ik de HERE tot ontzondiging laat ontspringen. Dat is ook het antwoord dat Petrus op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest gaf: “‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Vs 38,39
Hij verwijst de mensen naar Jezus Christus die zijn gekruisigd hebben. Hij is de bron die voor ontzondiging zorg voor wie bij Hem zijn of haar leven zoekt. Vader in de hemel heeft in Hem de bron laten ontspringen waardoor de gelovigen van alle tijden schoongewassen worden van het anders onuitroeibare vuil van de zonden. Wat voor middelen je ook gebruikt, je raakt het vuil van de zonden niet kwijt. Er is maar een middel dat je echt schoonwast en dat is het bloed van de Here Jezus. Dat bloed heb je elke dag nodig. De heilige Geest zegt het later zo in 1 Joh 1:7: “Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde”
Dan leer je elke dag je leven te zoeken bij Christus als de bron. Elke dag ook bij de Geest die Christus heeft uitgegoten over Zijn volk. De Geest die zo uit Christus als de bron naar ons toekomt dat de Here Jezus zelf later zegt: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft, zo zegt de Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen”. Joh 7:37-39
Heerlijk dat de Here Jezus met kerst echt gekomen is als de bron waar je echt schoongewassen kunt worden. Als je zo naar Christus gaat heeft dat gevolgen. We zien dat in het tweede punt.

->2. Afgodendienst en valse profeten verdwijnen.->

Wie Christus heeft leren kennen als de Redder van zijn leven, gaat anders leven. Je kunt zeggen dat God je aanneemt zoals je bent maar Zijn liefde is te groot om je zo te laten! Je wilt dan ook niet meer zijn zoals je bent. Je wilt in dat nieuwe leven met Christus staan. Je wilt vernieuwd en schoongewassen, geleid door de Geest van Christus in het leven staan.
De verandering van je leven vanuit de belofte die God je in de meeste gevallen al bij je doop gegeven heeft, begint van binnen in je hart. Die verandering komt dan ook concreet in je leven, in de dingen die je zegt en doet uit.
Dat maakt de HERE ook duidelijk in onze tekst. Dan zie je in onze tekst hoe profetieën vaak zo zijn opgebouwd dat wat de HERE daar zegt over een langere tijd vervuld wordt. De Here Jezus is geboren in Bethlehem. Hij heeft Zijn werk gedaan. Hoe droeg Hij de schuld en zonden voor de gelovigen tot het bittere einde. Hij is de bron voor ontzondiging. Mensen die bij Hem horen kennen de strijd tegen de afgoden en de valse profetie. Toch zien ze dat nog wel om zich heen en kennen ze zelf ook nog strijd. In deze profetie maakt de HERE duidelijk dat door Christus er zelfs de tijd komt dat alle afgoden en alle valse profetie van de aarde weg is voor altijd! Dat juist dat het effect zal zijn als de Here Jezus op de wolken terugkomt maakt voor ons vandaag zo duidelijk dat wij niets meer met afgoden en valse profetie te maken willen hebben.
Laten we samen kijken wat de Geest ook daarover zegt in onze tekst.
Afgoden. De tijd dat de Here Jezus komt is het begin van de opruiming van de afgoden in deze wereld. De Heilige Geest laat in vs 2 zien wat het eindresultaat van Christus komst op dit gebied zal zijn. De afgoden zullen allemaal verdwijnen en er zal zelfs met geen woord meer over ze gesproken worden.
Zo was het nog niet toen de Here Jezus op aarde kwam. Zo was het ook nog niet toen Christus naar de hemel ging. Toch veranderde er ontzettend veel toen de Here Jezus gekomen was en Zijn werk gedaan had. Want toen de Here Jezus op het punt stond om naar de hemel gaf, kregen Zijn leerlingen de opdracht om over de hele wereld te gaan, naar alle volken om die te vertellen van de ene Redder en de ene God. Als de Here Jezus niet was gekomen en die opdracht niet had gegeven, zouden wij vandaag nog aan de afgoden hadden vastgezeten. Dan zouden wij niet geweten hebben wie de echte en enige God is. Dan zouden wij niet hebben geweten bij wie we moeten zijn om van onze schuld en straf bevrijd te worden.
Al zouden we dan misschien met ons verstand gezien hebben dat al die goden met beelden het ook niet zijn dan nog zouden we niet verder gekomen zijn dan dat we ons verstand als het hoogste, als onze god te zien.
Je ziet dat ook vandaag bij veel mensen dat ze niet meer over god of goden praten als vroeger maar of hun verstand of hun gevoel maakt de dienst uit. Dan zijn we onze eigen afgod geworden. Ook daarmee kom je uiteindelijk geen steek verder. Want dan leer je nog niet de enige echte God en de enige die je kan schoonwassen en vrede geven met God kennen. Dan zie je dat je menselijke hart je bedriegt en dat je Gods licht nodig hebt. Dat schijnt in Christus over ons leven, in Zijn evangelie.
Dan komt de tijd wanneer de Here Jezus terugkomt dat er echt nooit meer over afgoden gesproken wordt. Dan is je hart en het leven van ieder op de nieuwe aarde zo vol van de HERE dat je niet meer aan afgoden denkt! Dit laat zien hoe ver wij ons vandaag van de afgoden moet weghouden. Dat het zo belangrijk is dat je je laat vullen door het beeld van God, door wat de HERE ons zelf vertelt. Je hoort nog wel eens om je heen: het is goed als we ook meer gericht zijn op wat anderen zeggen. Het is goed om niet zo bekrompen je te richten op wat de Bijbel zegt, je moet ruimer zijn. Denk erom dat je geen ruimte in je eigen leven laat of gaat geven aan dingen die tegen wat de HERE zegt ingaan! Dan geef je ruimte aan de afgoden in je leven. Een leven helemaal gericht op Christus is geen bekrompen leven. Dat geeft juist ruimte, ook ruimte om alles om je heen te toetsen aan wat de enige God ons leert. Dat heeft ook alles te maken met wat we in onze tekst over profeten lezen.
Profeten Ik kan me voorstellen dat je vreemd stond te kijken toen we in vers 2 lazen dat de HERE al de profeten zal uitbannen. Profeten zijn toch de mensen die juist de boodschap van God overbrengen? Dat is zo maar in de Bijbel worden ook zij profeten genoemd die zeggen in de naam van God met een boodschap te komen maar die in werkelijkheid hun eigen mening verkondigen. Wat hebben zulke mensen ook onder het volk Israel een verwarring en een ellende gebracht. Je moet het je voorstellen als een dominee die op de preekstoel dingen staat te vertellen die tegen het evangelie, die tegen de Bijbel, die tegen de wil van God ingaan. Die dan zegt dat dat is wat Christus zegt. Het gaat in de verzen 2-6 duidelijk om deze valse profeten. Die doen alsof ze namens God spreken maar ze komen met hun eigen gedachten en ideeen. Daarover zegt de Here Jezus in de Bergrede: “pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.” Matt 7:15
De heilige Geest vertelt in onze tekst in een verhaal dat ook die valse profeten door Christus werk helemaal zullen verdwijnen. Dat ook de mensen die Hem dienen niets van de valse profetie willen weten.
Het gaat zelfs zover dat zelfs een vader en moeder een kind dat als valse profeet optreedt veroordelen. Je ziet dan ook in vers 3 duidelijk dat het hier om valse profetie gaat. Dan lezen we dat de ouders tegen hun kind zeggen: “Jij moet sterven, want je verkondigt leugens in de naam van de HEER.”
Wij leven in de tijd dat deze valse profetie nog niet van de aarde verdwenen is. Wat zijn er ook geen gelovige vaders en moeders die met pijn in hun hart voor kinderen bidden die andere voorgaan in echt valse profetie. Die bidden om bekering bij hun kinderen omdat ze weten dat als die kinderen zo verder gaan voor eeuwig verloren zijn. Die tegenover hun kinderen blijven staan, in liefde voor Christus en het ware evangelie. Die met liefde voor hun kind tegen hem of haar blijven zeggen keer toch terug naar het echte evangelie zoals je dat in de Bijbel leest. Doe er toch niets bij en niets van af.
In het beeld dat de heilige Geest in onze tekst gebruikt, wordt dan duidelijk hoe totaal het volk van God die valse profetie veroordeeld. Hoe duidelijk ze dat doen. Zelfs zo dat mensen die er in hun hart nog zo over denken daarvoor niet meer uit durven komen. Zelfs zo dat mensen die vroeger als valse profeten bezig waren en daarvan nog de littekens in hun lichaam meedragen zich er diep voor schamen. In de tijd van het Oude Testament was het heel gewoon dat valse profeten op bepaalde plekken een soort tatoeages hadden die liet zien dat ze bij een groep van zogenaamde profeten hoorden. Wie is gaan zien dat hij of zij eigen ideeen aan anderen heeft aangeprezen in de naam van Christus en ontdekt dat Christus ons iets heel anders leert, gaat zich schamen voor de manier waarop hij vroeger gesproken heeft. Die wil daar niets meer van weten. Die wil niet meer varen op het water van eigen verstand en gevoel.
Je ziet hier wat er gebeurt als je Christus hebt leren kennen. Als Hij je alles geworden is door de Heilige Geest. Dan wil je niets meer weten van allerlei godsdienstige praatjes waarin Christus naam, waar in Gods naam genoemd wordt maar niet het echte evangelie volgens de Bijbel gebracht wordt. Dan willen we ook geen eenheid suggereren met mensen die wel over Christus spreken maar ook rustig zeggen dat er dingen in de Bijbel staan die gewoon niet meer bij onze tijd passen. Dat de Geest ons dingen in de Bijbel leert waarvan wij als mensen van de 21e eeuw zeggen dat we het beter weten. Dat is valse profetie. Wij moeten juist eenheid zoeken met allen die echt in liefde voor de HERE helemaal volgens Zijn Woord en Zijn Woord alleen willen leven en de valse profetie als gevaarlijk en verwerpelijk aanwijzen. Dan gaan we de weg die Christus onze heiland ons zelf wijst.
Als we zo kerk van Christus zijn, als we zo als gelovigen leven gaat de band aan de HERE ons echt boven alles. Ook dat is het wat de Here Jezus ons in diepe liefde leert. Luister maar: “Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.” Matt 10:37-39
Dan gaan je persoonlijk en samen vanuit dat heerlijke evangelie waaraan je in de kracht van Gods Geest wilt vasthouden naar Christus als de bron om van je zonden schoongewassen te worden elke dag! Dan ben je op weg door Christus komst naar de wereld waar geen afgoden en valse profetie meer te vinden is. Daar is de strijd gestreden! Daar is de rust en daarom leef vandaag zo zoals de apostel Johannes zijn eerste brief eindigt: “En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in Zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.” 1 Joh 5:20,21

AMEN

->Week 2 29 november 4 december De profeet komt!->

Lezen: Numeri 12:1-8

Mozes was een geweldige profeet. Er was in het Oude Testament geen profeet die zo dicht bij de HERE mocht komen. Met niemand sprak de HERE zo rechtstreeks als met Mozes. Toch bleef er altijd afstand zelfs tussen Mozes en de HERE. Op een bepaald moment mag Mozes iets van de HERE zien. Iets van Zijn achterkant meer kan Mozes als zondig mens niet verdragen.
Om God echt helemaal te kennen is er de profeet nodig die echt zelf helemaal God kent en bij hem is. Als die profeet komt, zie je nog veel meer van de grootheid en liefde van God. Die profeet komt als de Here Jezus geboren wordt. Je leest dat heel mooi in Johannes 1: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader is, heeft hem doen kennen.” Vs 18
Je ziet hier dat als de Here Jezus spreekt je in het hart van God kijkt. Nog duidelijker en daardoor nog rijker dan bij de andere profeten. Hij laat je echt helemaal zien wie God is en wat Hij wil.

1. Waarom heeft God profeten gegeven? Gaat het daarbij alleen om te vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren?
2. Wat moeten wij als profeten van God nu in de wereld doen?

Lezen: Mattheus 4:23-25

Heb jij wel behoefte aan een profeet. In de tijd van Israel waren er veel mensen die een hekel aan een profeet hadden. Waarom? Omdat zo’n profeet je kwam vertellen hoe het is en hoe het moet. Zo’n profeet kwam je onderwijs geven.
Wij willen vaak zelf uitmaken hoe we leven. We willen vaak zelf uitmaken wat we van God geloven. Dan komt er zo’n profeet die zegt: Zo is het! Zo is God en dat moet je geloven. Als mensen dat niet deden, kwamen die profeten vaak terug en zeiden: jullie moeten je bekeren anders loopt het niet goed met jullie af. Veel profeten zijn door Gods volk aan de kant geschoven of soms zelfs doodgemaakt.
De Here Jezus is gekomen als de grote profeet. Ook Hij wordt aan de kant geschoven. Mensen willen niet naar hem luisteren. Ze willen hun eigen ideeën blijven volgen. Hun niet laten verbeteren en op de goede weg brengen door Zijn onderwijs. Je ziet al bij het begin van Jezus optreden dat Hij als profeet onderwijs geeft. Zie Matt 4:23.
Het is belangrijk dat je een echte leerling wordt of blijft van de Here Jezus!

1. Al meer leren van wie de HERE is en wat Zijn wil is, is belangrijk. Vind je het moeilijk om al meer van God te willen leren? Wat heeft dat leren met het houden van God te maken?
2. is de kerkdienst ook bedoeld om ook in kennis te groeien in het leven met God? Hoe ga je daar mee om?

->Week 3 5-11 december De Herder komt! Preek over Zacharia 13:7-9->

Lezen Jesaja 40:1-11

Je ziet in ons land bijna nooit meer een herder. Het is een toeristische attractie geworden. Wat is eigenlijk een herder? Een man die voor een kudde zorgt. Die de kudde dieren ook de weg wijst. Als het nodig is beschermt hij ook de dieren bij een aanval.
Toch waren er herders die hun werk eigenlijk alleen voor het geld deden. Het was hun beroep maar als het te moeilijk werd liepen ze weg. Ze wilden niet zelf in gevaar komen als wilde dieren aanvielen. Ze wilde niet heel veel tijd besteden aan het verzorgen van zieke dieren. Ze hadden toch ook recht om hun vrije tijd!
De HERE maakt in wat we gelezen hebben duidelijk dat Hij echt hart voor Zijn volk heeft. Hij wil jou echt aandacht geven. Ook als je heel veel zorg nodig hebt. Luister nog maar eens naar wat we in vers 11 hebben gelezen: “
Als een herder weidt Hij Zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.”
Als de Here Jezus komt, ziet de mensen nog duidelijker wat het betekent dat de HERE de goede Herder is. Die Herder heeft ieder mens nodig.


1. Wil jij ook een herder zijn voor andere mensen om je heen? Hoe zou je dat dan doen?
2. Wie komen we in de Bijbel tegen die rechtuit zegt dat hij niet voor zijn naaste wil zorgen? Hoe denk jij daar over?

Lezen: Johannes 10:11-21

De goede herder komt. De herder die nooit teleurstelt. Wij voelen nog wel eens teleurstelling. Ook als het om God gaat. Ook als je er aan denkt dat de Here Jezus vanuit de hemel regeert. Dat heeft er mee te maken dat wij vaak een andere weg willen gaan dan de HERE ons wijst. Dat heeft er mee te maken dat de moeilijke dingen in het leven door ons in de wereld gebracht zijn. Het is belangrijk dat je niet tegenover de Here Jezus als de goede Herder gaat staan.
De enige altijd goede Herder is de Here Jezus. De enige die je echt kan helpen als het heel moeilijk is, is Hij.
De Here Jezus heeft laten zien dat Hij ook als het heel moeilijk wordt de goede Herder is. Hij is niet zo’n herder die het alleen om geld doet. Nee, want toen de Here Jezus gevangengenomen werd, liep Hij niet weg. Om de echte goede Herder te zijn, moest Hij zich aan het kruis laten spijkeren. Dat deed Hij! Hij wist hoe nodig jij het hebt dat Hij voor jou zou sterven. Voor jou de straf die jij verdiend hebt, zou dragen. Hij is echt de Herder die Zijn leven gaf voor de schapen. Om ze te redden! Bij Christus zit als enige mens het hart altijd op de goede plaats voor Gods uitverkoren kinderen. Die Herder is met kerst geboren.

1. Lees eens vers 16. Wat betekent wat daar staat?
2. Wordt er ook iets van jou gevraagd als het om mensen gaat die nu niet geloven? Doe je daar ook iets aan?

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 80:1, 10
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied 125:1,2
Viering van het heilig Avondmaal
Tafel wordt in gereedheid gebracht
Terwijl we aan tafel gaan: Zingen: Psalm 23:1
1. Lezen: Mattheus 26:30-56 Zingen: Psalm 23:2
Terwijl we van tafel gaan Psalm 23:3
Slot formulier
Psalm 78:1,20
Tekst: Zacharia 13:7-9
Verkondiging van het evangelie
Psalm 79:3,5
Dankgebed
Collecte
Psalm 95:2,3
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Deze week kon je in het Nederlands Dagblad en in het Reformatorisch Dagblad lezen over een lezing die bij onze Theologische Universiteit in Kampen gehouden is waarin over de restaurantkerk gesproken werd.
Een lezing waarin heel goed naar voren kwam hoe wij als mensen van de 21e eeuw in Nederland denken en voelen. Heel treffend komt dat in de volgende zinnen uit: “Mensen van nu zijn ervan overtuigd dat het goede leven alleen te vinden is wanneer zij zelf denken in plaats van onderworpen te worden aan wat anderen denken. Zij moeten handelen volgens eigen inzichten, in plaats van regels, gewoonten en gebruiken te gehoorzamen. Zij moeten leren hun eigen gevoelens en intuďties te vertrouwen, in plaats van die te onderdrukken. Zij moeten hun eigen identiteit en moraal vinden, in plaats van zich te conformeren aan rollen en verwachtingen die hun worden opgelegd.”
Dat is het overheersende gevoel in onze tijd. Dat is ook wat op ons afkomt. Dat heeft ook invloed op ons denken en leven. Dat merk je ook in gesprekken binnen de gemeente. Deze week had ik bijvoorbeeld een gesprek waarbij ter sprake kwam hoe we zelfmoord en euthanasie hebben te beoordelen. Toen ik vroeg hoe de ander daarover dacht zei hij: dat moet iedereen zelf weten als hij andere mensen daarmee maar niet belast. Op het moment dat ik de tegenvraag stelde: maar hoe zou de HERE daarna kijken, hoe hebben we dat te beoordelen vanuit de Bijbel kwam er hartgrondig uit zijn mond: Dan zal het wel weer niet mogen.
Zelf kiezen, zelf volgens eigen smaak leven en volgens eigen smaak een kerkdienst uitzoeken, is iets dat in onze tijd in de lucht zit. Het is de lucht die we inademen! Dan wil je graag een restaurantkerk. Dan kies je de ene keer een ander restaurant dan de andere keer. Af en toe wat anders is ook wel weer lekker. En het restaurant dat jou als klant wil hebben moet daar wel zijn best voor doen. Ze moeten dan zorgen dat het volgens jouw smaak lekker en gezellig is. Dat is de stemming die in onze tijd in de lucht zit. Dat ademen wij ook in als avondmaalsgangers in 2010. Als we dan aan de Here Jezus denken als onze Herder is het dan zo dat het om mijn smaak gaat? Is het dan zo dat ik op mijn eigen gevoelens en gedachten moet vertrouwen? Op die vragen willen we vanmiddag antwoord krijgen vanuit Gods eigen Woord. Op het principe van de restaurantkerk hoop ik gauw nog terug te komen in de prediking. Ik verkondig jullie het evangelie van de goede Herder Jezus Christus onder het volgende thema:

->DE TROUWE HERDER DIE KOMT BRENGT DOOR LIJDEN HEEN ZIJN TROUWE SCHAPEN WEER BIJEEN

1.De geslagen herder
2. Het verstrooide volk
3. Het weer verzamelde volk

1. De geslagen Herder->


De vorige keer hebben we al gezien dat een deel van het volk Israel uit de ballingschap is teruggekomen. De HERE maakt in Zacharia 13 duidelijk dat de grote bevrijding van de straf op de zonden ook echt zal komen. Twee weken geleden hebben we gezien dat Hij belooft om de bron te laten ontspringen waarin je helemaal schoongewassen wordt van je schuld en zonden. Die belofte is werkelijkheid geworden toen de Here Jezus gekomen is.
Toen zagen we ook dat de HERE in het verlengde daarvan beloofde dat er een toekomst komt zonder dat er nog afgoden en valse profetie is. Eens zal Gods volk op een wereld leven zo verlost dat er zelfs niet meer over afgoden gesproken zal worden. Niemand ziet er dan meer naar uit om tussen de HERE en andere machten of goden te willen kiezen. De HERE is Gods kinderen dan alles. Hij is hun hoogste doel en geluk. Er is dan op die nieuwe aarde niemand meer die zegt: Ik wil wel eens wat anders horen dan wat God zegt. Ik wil zelf kiezen. Nee, dan zijn de woorden van God, dan is het heerlijke evangelie Gods volk alles. Je wilt zelfs niet meer naar iets anders luisteren.
Maar zover is het nog niet. De HERE laat Zijn volk weten dat er in de toekomst nog moeilijke dingen zullen gebeuren. Ook op weg naar Christus die als de geopende bron tot ontzondiging zal komen. Daarop moeten de gelovigen ook voorbereid zijn om niet moedeloos te worden. Zoals wij moeten weten dat op weg naar de terugkeer van de Here Jezus het geen makkelijke weg is. De volmaaktheid is er nu nog niet, ook niet in het leven van de gelovigen nu! Wel is het zo dat je goede moed mag hebben. Wel is het zo dat als je in geloof avondmaal gevierd heb je ontzettend blij en dankbaar kunt zijn. Want je weet dat je in Christus voor God helemaal schoongewassen bent!
Het volk van God in de tijd van Zacharia moet weten dat er nog een tijd komt waarin het heel moeilijk zal worden. Er zal een tijd komen waarin het volk dat in het beloofde land woont een speelbal van verschillende landen en machten zal zijn. Er zullen koningen en heersers komen die de macht willen hebben maar geen hart voor het volk hebben. Moeilijke tijden waarin juist dat deel van het volk dat echt in liefde de HERE wil dienen het zwaar zal krijgen. Een tijd van vervolging en onderdrukking.
Je zou zeggen dat je het dan moet hebben van de leiders uit je eigen volk. Dat je het dan moet hebben van de herders in de kerk. Van de ambtsdragers die met een hart vol liefde voor Gods volk de juiste leiding geven. Er zullen tijden zijn dat de herders in de kerk die leiding niet geven. Zij zijn ambtsdragers, herders alleen om de status, de invloed en het aanzien dat het met zich meebrengt. Het zijn herders zoals we daarvan lezen in Zach 11:16: “Ik zal immers in dit land een herder laten optreden die zich om het verdoolde schaap niet bekommert en het afgedwaalde niet zoekt, die het gekwetste niet geneest en het gezonde niet verzorgt, maar die het vlees van de vette dieren opeet en afkluift tot op het bot.’
Zo was het met veel leiders in de tijd van de Here Jezus. Ze waren niet vol liefde voor het volk van God. Zij met verachting op het gewone volk, op de gewone leden van de kerk neer. Dat was maar het volk dat de wet niet kende. Die mensen moest je maar links laten liggen en je er niet teveel mee bemoeien.
Juist als het zo moeilijk is. Juist als er zoveel harteloze herders zijn die eigenlijk niet om de kudde geven maar alleen geld en aanzien willen opstrijken, stuur de HERE een andere Herder. Een Herder die zo anders is. De Herder die met heel Zijn hart vol liefde aan de HERE en aan Gods volk verbonden is. De Herder die een hart vol liefde voor zondaars heeft en hen in liefde roept. Hij is de man die zo vol liefde volgens de wil van Vader in hemel leeft zoals nog nooit iemand het gedaan heeft. Denk nog eens aan de inleiding. Hij is de Herder voor die wil van Vader alles is. Aan die wil onderwerpt en gehoorzaamt Hij zo graag. Vaders wil is voor Hem wet, hoe moeilijk dat Zijn leven ook maakt. Als het bloed van angst in de hof van Getsemane uit Zijn lichaam komt, zegt Hij: “Maar laat niet wat Ik wil, maar wat u wilt gebeuren.” Luk 22:42
De Here Jezus is die goede Herder die komt. Die Herder waarin het hart van God vol liefde voor Zijn volk klopt. Je zou zeggen dan is alles in een keer goed. Als ze Hem zien en horen dan is er in een keer de hemel op aarde. Maar dat is nu juist niet zo. Dat is het wat de heilige Geest in onze tekst juist laat zien. Wat we in vers 7 lezen, wordt werkelijkheid als de Here Jezus ter dood veroordeeld wordt, als Hij aan het kruis moet sterven. Kijk maar eens hoe de Heilige Geest zelf daarop wijst in Mattheus 26:31: “Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.”
De Here Jezus als de herder die hart voor het volk van God heeft onderwerpt zich aan deze profetie. Dit moet in Zijn leven gebeuren om jou en mij echt te kunnen redden. Echt te redden van de straf die ik als zondig mens verdiend heb. De Here Jezus is zo begaan met mensen die geen echte liefde en echte goede leiding krijgen. Dat zie je al als Hij tijdens Zijn leven op aarde bezig is om de mensen het goede onderwijs te geven. We lezen daarvan in Marcus 6:34: “ En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.” HSV
De Here Jezus is de goede Herder! Hij is ook de man van wie in onze tekst gezegd wordt: “met wie Ik mij verbonden heb”. Letterlijk wordt Hij hier Gods metgezel genoemd. Hij is zelfs zo de goede Herder voor Gods volk dat Hij Zijn leven tot in de hel geeft om jou en mij daarvan te redden! Terwijl wij het verdiend hebben en Hij niet. Hij wil alles doen om ieder die in diepe liefde vol verdriet over eigen zonden aan Hem verbonden wil zijn te redden! Hij is Herder die Zijn leven geeft voor de schapen. In liefde en verbonden zijn aan die geslagen Herder. De Herder die in Bethelehem gekomen is om om mijn zonden en schuld geslagen, doodgelagen te worden. Om met Hem verbonden te zijn, om niet op eigen gevoelens en intuďties te vertrouwen maar op Hem betekent dat je leeft! De Here Jezus zegt het zo heerlijk in Joh 10: “ Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’ Vs 27-30
De Here Jezus is de goede Herder die geslagen, gedood moet worden om de schapen te redden. Hij moet lijden onder de slechte herders. Weet je wat dan zo erg is? Dat de schapen die de goede Herder zoveel liefde gegeven heeft dat die meegaan in de veroordeling van deze herder. Dat ze dan uiteindelijk liever de slechte herders, het Sanhedrin, in hun veroordeling van de Here Jezus volgen dan dat ze Christus als de trouwe kudde volgen. Wat is daarvan de oorzaak? Dat de Here Jezus niet aan de verwachting van de mensen voldoet! Hij weigert om de koning te worden die de Romeinen verjaagt en de Joden de wereldmacht maakt. Hij weigert om de verwachting en gevoelens van mensen waar te maken. Hij laat zien dat Hij gekomen is om te laten zien:Jij bent een zondaar en jij hebt Mij nodig! Er is voor jou toekomst als je niet jezelf wilt redden maar in gehoorzaamheid Mij volgt als de goede Herder! Omdat mensen dat toen niet wilden werd de kudden verstrooid. We zien dat in het tweede punt.

->2. Het verstrooide volk->

De HERE zal de goede Herder geven profeteert Zacharia. Het erge is dat de schapen niet achter Hem aan zullen gaan. Ze zullen zich van Hem afkeren. Het erge is dat als het oordeel dan over hen komt dat ze verstrooid raken. Ze weten niet meer waar ze heen moeten. Ieder gaat zijn eigen weg en ze raken al verder bij God weg. Je ziet dat later gebeuren als de Here Jezus als de goede Herder naar de wereld komt.
Wat wijst de Here Jezus in Zijn onderwijs en in Zijn leven aan mensen met diepe liefde de goede weg. De weg om achter hem aan te gaan als de grote Verlosser en Heer. Maar als de Here Jezus weigert in Johannes 6 om koning te worden. Als Hij dan met grote liefde duidelijk aanwijst dat ze omdat ze zondige mensen Hem nodig hebben als de Verlosser. Om van hun schuld verlost te worden, worden de mensen boos. Dan zeggen ze van de Here Jezus dat de preek die Hij gehouden heeft hard was. Duizenden waren Hem tot dan toe gevolgd en nu verlaten duizenden Hem. Het is dan nog alleen dat kleine groepje van de leerlingen van de Here Jezus wat bij Hem is. Dan stelt de goede Herder de pijnlijke vraag: “Willen jullie soms ook weggaan?’ vs 67. Blijft de Here Jezus dan alleen over?
Nee, dan nog niet. De kleine groep leerlingen blijft Hem trouw. Maar dan komt later het moment dat de Here Jezus gevangengenomen wordt. De Here Jezus zegt net daarvoor wat er dan zal gebeuren: “Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Matt 26:31
Je ziet hier hoe de Here Jezus helemaal alleen moest lijden. Hij moest de volle straf die wij verdiend hadden helemaal alleen dragen zonder enige hulp van mensen en van God. Verlaten van God en alle mensen droeg de Here Jezus Gods boosheid tegen onze zonden! Wat een lijden, wat een geweldige liefde dat de Here Jezus dat voor ons heeft willen doen! Om zo wie tot hem vlucht met Zijn leven helemaal te redden!
Je ziet rond de dood van de Here Jezus hoe de schapen verstrooid zijn. Je ziet hoe een groot deel van de Israëlieten, van het verbondsvolk voor altijd verstrooid geraakt is. Omdat ze de goede Herder die Zijn leven voor de schapen gegeven heeft niet wilde volgen. De meerderheid van het verbondsvolk wil Jezus uiteindelijk niet. Zij willen hun eigen gevoelens en intuďties niet wantrouwen en daardoor met hun schuld naar Christus gaan en om vergeving vragen. Zij gaan voor een toekomst die ze in eigen hand willen houden volgens eigen ideeën. Je ziet ook in onze tijd en steeds weer in de geschiedenis hoe mensen verstrooid worden. Hoe mensen de weg van Christus kwijtraken als ze zich niet meer zonder tegenspreken willen verbinden en onderwerpen aan Christus en Zijn Woord. Dat gaan we volgens eigen ideeën en gevoelens leven en raken de weg kwijt, de weg samen achter Christus aan.
Je ziet bij Christus sterven ook dat we zonder Gods ingrijpen in ons leven allemaal die weg kwijt zou zijn geraakt. Maar dan is daar die geweldige liefde, die genadige verkiezing van God waardoor er toch nog een deel, in onze tekst wordt gesproken over een derde deel dat de weg van Christus vind en samen met Gods volk die weg wil gaan. We zien dat in het derde punt.

->3. Het weer verzamelde volk->

De Here Jezus is de goede Herder. De Vader in de hemel heeft Zijn Zoon als de goede Herder gestuurd om er voor te zorgen dat er een kudde zal zijn die uit de ellende naar het leven dat echt goed is en blijft gebracht zal worden.
Het is de Here Jezus die als de goede Herder uit de dood opstaat. Niemand verwacht dat Hij weer tot leven komt. Vader in de hemel laat in de opstanding zien dit is de goede Herder die het derde deel tot Mij zal brengen. Christus zoekt Zijn leerlingen op, brengt ze tot geloof. Stuurt ze de wereld in om juist het woord van Hem als de goede Herder bij de mensen te brengen. Om ze juist te roepen om Zijn schapen te zijn. Om zo mensen te brengen uit de greep van slechte herders, van herders die je niet verder brengen dan een leven op deze aarde. Herders die je niet verder brengen dan dat je naar jezelf moet luisteren. Herders die je uiteindelijk in de steek laten omdat ze je niet kunt helpen als de ellende van het leven niet meer te keren is. Die je niet kunnen helpen en troosten als de dood komt of als je er helemaal alleen voor staat.
Die echte goede Herder die dat derde deel van onze tekst door alles heen zal leiden is de Herder die je als je hem volgt je nooit loslaat. Die je door alles heen zal dragen. We lezen in onze tekst: “Dat deel zal Ik louteren in vuur: Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goed.”
Let erop dat je leven onder Christus als je Herder op deze wereld nog niet het leven zonder problemen en verdriet is. Soms hoor je mensen dit zeggen. Als je Jezus in je leven hebt dan kan er niets meer stuk, dan zul je succes hebben en dan is alle gebrokenheid en moeite weg want je ben volmaakt. Zo is het echt niet! Wie bij Christus als de goede Herder zijn of haar leven zoekt gaat door moeite en verdriet heen om zo juist op de HERE je vertrouwen te stellen. Om zo te leren om te breken met het zoeken van jezelf en te breken met het vertrouwen op eigen gevoelens en intuďties. Juist ook in de moeilijke tijden van je leven, wil de Heilige Geest je vormen. Je juist leren dat er alleen toekomst, alleen vergeving, alleen heling is bij Christus. Bij Christus die je als een gewond schaap op Zijn arm en Zijn schouders verder wil dragen. Die je in diepe liefde zegt: Kom toch bij de kudde van Mij. Blijf hier toch. Leer door Mijn Geest varen op de woorden van Mij. Wie dat niet doet verwijdert zich van Christus en van de kudde. Dan sta je in de dood en onder Gods oordeel.
Steeds is weer de grote vraag, ook als we naar het Kerstfeest toeleven: Wil je bij die kudde horen. Wil je tegenover de meerderheid van de mensen je leven zoeken bij de Herder die voor jou tot aan het kruis de straf gedragen heeft. Wil je in Zijn spoor gaan, in het spoor van de Geest. Of zetten we ons hart op onszelf of op leiders die ons een andere weg wijzen. Wie bij Christus en Zijn kudde zijn leven zoekt en vindt mag weten dat de dood je leven niet zal stukmaken. Dat je door alles heen door Christus geheiligd zult leven. Om het werk van je Herder wordt je leven dan voor altijd gespaard. Om het werk van je herder zegt God dan tegen de kudde waar jij bij hoort: Mijn volk! Geweldig door liefde en genade alleen is er een volk dat ondanks henzelf in Gods eeuwige liefde zal delen! Daardoor leer je dan vol verwondering zeggen: ‘De HERE is mijn God’ Het gaat hier echt om het persoonlijke mijn God. dat is wat er in het Hebreeuws staat en ook zo vertaald is door de Statenvertaling, HSV en 1951.
Wat een wonder de HERE wil mijn God zijn. Als je die dingen hoort, kan ik alleen maar eindigen met dat geweldige loflied op de HERE in Hebr 13: “Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid.

AMEN.-> Week 4 12-18 december De Koning komt! Preek over Zacharia 14->

Lezen: Psalm 110

Ik zat vroeger op een jeugdvereniging met de naam: Uw Koning komt. De eerste keer dat ik daar kwam, kwam ik uit een andere kerk. Een kerk waar de vereniging meer gezelligheid was dan het echt bespreken van wat er in de Bijbel staat. Wat was het hier anders! Jongelui die samen echt over de Bijbel spraken. Die echt samen wilde weten wat de HERE in dat deel van de Bijbel vertelde.
Je kon daar iets merken van eerbied. Dat ze de Here Jezus echt kenden als hun Koning. In psalm 110 gaat het juist om de Here Jezus die toen nog komen moest als Koning. Later in het Nieuwe testament wordt deze Psalm meerdere keren aangehaald en gezegd dat het hier om de Here Jezus gaat. Hij is “mijn heer” van vers 1.
Het is God in de hemel die aan Christus het Koningschap geeft. Wanneer de Here Jezus Zijn werk gedaan heeft en naar de hemel gaat, gaat Hij op de troon in de hemel zitten. Hij is de Koning die er voor zorgt dat alles zal verdwijnen wat nu nog voor ellende en haat op deze wereld zorgt. Hij is de Koning graag ziet dat jong en oud hem volgen. Als je ziet hoe geweldig de Here Jezus is, wil je bij Hem horen. Zoals je dat leest in vers 3: “Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.”

1. Wat vind je van de uitspraak: “Geloven en serieus met God en de Bijbel bezig zijn hoort bij oudere mensen.”
2. Waarom is bidden zo belangrijk als je in dienst van Christus leeft?

Lezen: Psalm 24

De Here Jezus komt als de koning. Dat weten ook de wijzen uit het Oosten als ze in Jeruzalem komen. Zij gaan naar het paleis. Daar moet die jong geboren koning van de Joden toch wel geboren zijn! Dat is niet zo want de grote Koning moet geboren worden in Bethlehem. Dat is de stad waar Zijn grote voorvader: koning David geboren is.
David was koning over een deel van de wereld. Maar de Verlosser die komt, zal koning zijn over alles! Hij is God zelf die mens geworden is. Als Hij in de hemel op de troon zit, geldt van hem wat we lezen in Psalm 24:1: “Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.”
Moet je daar eens over nadenken dat alles wat je ziet van Christus is. Dat alles in je leven van Hem is! Alles wat je aanraakt, alles waar je mee om gaat is van Christus, hoort bij Hem. Niet alleen de dingen, niet alleen de planten maar ook alle mensen. Ook jij met alles wat je bent. Echt leven is leven in dienst van die ene goede Koning Jezus Christus.
Een goed leven is een leven waarin je vol eerbied Koning Christus in je leven begroet. Een goed leven is een leven waarin het belangrijkste bij alles wat je doet is dat wat je doet of zegt is zoals je Koning het graag ziet. Hij die echt de Koning van alle koningen is. Die Koning is met kerst gekomen en heeft met hemelvaart Zijn troon in de hemel bestegen.

1. Vind je het moeilijk om Christus te erkennen als de Koning van je hele leven? Wat vind je daaraan moeilijk?
2. Christus is Koning. Wat is voor de gelovigen de belofte die in deze woorden ligt?

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 72:6,10
Lezing van de wet
Gez 73;1,5,7
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:9-14
Openbaring 6:12-17
Collecte
Psalm 66:2,3,4,5
Tekst: Zacharia 14:3-7
Verkondiging van het evangelie
Gez 68:1,2
Dankgebed
Psalm 99:1,8
Zegen

Broeders en zusters, jongens en meisjes, Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

De wijzen uit het Oosten zijn op weg naar Jeruzalem. Ze zijn ervan overtuigd dat ze in Jeruzalem moeten zijn. De hoofdstad van Israel. De stad waar het paleis van koning Herodes is. De stad ook met de prachtige tempel voor de God van Israel: de HERE.
Ze zijn ervan overtuigd dat er in Jeruzalem iets heel bijzonders gebeurd is. Ze hebben een heel bijzondere ster in het land gezien waar ze vandaan komen. Een ster die volgens hun de boodschap bracht dat de grote koning van de Joden geboren was. Die koning die er niet alleen voor de Joden was maar voor de hele wereld. Daarom moesten ze als niet Joden ook naar Israel gaan om daar die jonge koning eer te bewijzen.
Dan laat de heilige Geest zien dat de Here Jezus niet de Koning volgens onze smaak is. Hij is juist niet daar waar jij Hem als mens zou verwachten. Hij is niet de koning volgens de smaak van de wereld. Niet de koning in een prachtig paleis, niet de koning met prachtige kleren. Niet de koning die rijdt in een koets of een limousine. Niet de grote BNN’r die op een rode loper loopt te stralen.
Je vind die koning alleen als je je laat leiden door de Heilige Geest. De belangrijkste priesters en de wetgeleerden kunnen vanuit de Bijbel, vanuit woord van de Geest vertellen waar die grote Koning, de Verlosser geboren zal worden. In de stad van David, in Bethlehem.
Als je dan in Bethlehem komt, zie je daar ook geen limousine staan. Daar ook geen buitenpaleis waar de koningin en die grote koning die net geboren is gevonden worden. Het is daar in Bethlehem allemaal zo gewoon. Het is de HERE zelf die daarom de weg wijst naar die koning. Het was Gods bijzondere ster die ze de weg wees naar de plaats waar Jozef en Maria met de Here Jezus waren. Geen uiterlijke pracht en praal. Geen reclameboorden met daarop: kom hierheen want hier vind je de grote koning.
Nee, alles zo gewoon! Om die echte geweldige koning te kennen en met hem te leven moet je niet het bijzondere opzoeken. De HERE maakt bij de geboorte van deze koning en ook later in Zijn leven geen gebruik van allerlei entertainment en shows om mensen tot Hem te trekken. Nee, Hij laat het evangelie vertellen op een heel gewone manier. In kerkdiensten die vaak zo gewoon zijn. Zo vaak door mensen die niet overlopen van talent om geweldig aansprekende sprekers te zijn. Maar die zo heel gewoon ons de goede boodschap van Christus brengen, die ons de boodschap van God brengen. De Heilige Geest laat dat Paulus tegen ons zo zeggen: “Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. … Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was angstig en onzeker.” 1 Kor 2:1,3
Waarom doet de heilige Geest het zo en moeten wij van kerkdiensten geen show willen maken? Om te leren echt te luisteren naar wat God te zeggen heeft en om niet op mensen maar alleen op God te bouwen. Om te leren bouwen op die Koning die op deze aarde Zijn leven in alle nederigheid gaf. Die nu vanuit de hemel regeert. In het vervolg van 1 Kor 2 lezen we dan deze belangrijke woorden: “De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.” vs 4,5
Laten we zo ook nu luisteren naar het evangelie van de grote Koning die gekomen is. Ik verkondig jullie het evangelie onder dit thema:

->DE KONING DIE KOMT ZORGT VOOR ONTKOMING

1. Ontkoming vanaf de Olijfberg
2. Ontkoming aan de duisternis

1. Ontkoming vanaf de Olijfberg->


Voordat we heel direct naar de tekst gaan, wil ik je een persoonlijk vraag stellen. Waarvoor leef jij eigenlijk? Wat is het grote doel van je leven? Denk daar nu eens heel echt over na. Ik blijf nu een halve minuut stil om daar eens over na te denken en wees dan eerlijk voor jezelf.
Halve minuut stilte.
In Zacharia 14 zien we heel duidelijk waar de geschiedenis op uit loopt. Wat het grote doel van alles is. Het is zo belangrijk dat jij en ik juist ook vanuit dat doel dat zeker komt ons leven nu leiden. Je leest dat in vers 9: “De HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en Zijn naam de enige naam.” Weet je wat dat betekent dat echt alles in je leven met God te maken heeft. Dat echt alles van hem is en juist voor Hem gebruikt moet worden. Dat is voor jou niet meer iets bedreigends en iets dat allemaal zo nodig moet als je van de Here Jezus als de koning hebt leren houden. Dat ook die heel gewone dingen van je leven alles met God te maken hebben, zie je aan het einde van ons hoofdstuk: “Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: Áan de HEER gewijd’. …. Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn”. Vs 20…21
Maar hoe zal dat nu gaan? Hoe zal de Here Jezus die komt als de Koning zorgen voor wie bij hem als onderdanen willen horen? Dan moeten we eerst terug naar vers 1.
Vers 1 begint letterlijk met het woordje: Zie, let op! In het vorige hoofdstuk heeft de Heilige Geest verteld dat de goede Herder komt. De Herder die doodgeslagen zal worden en juist zo de fontein, die bron wordt waardoor je helemaal van je schuld voor God schoongewassen wordt als je bij Hem je leven zoekt.
Hij is het waardoor een deel van de mensen, de rest die door Gods genade Christus zoekt met hart en ziel leert zeggen: De HERE is mijn God!
Dat zijn heerlijke woorden. Wat wordt je daar warm van als je kind van God bent. Wat gun je dat ook anderen die niet die liefdesband met Christus hebben. Toch kunnen er ook tijden zijn dat de moed je in de schoenen zinkt. Het lijkt erop dat geloven in Christus al meer zijn betekenis verliest. Je ziet om je heen dat al minder mensen lijken te geloven. Het aantal kerkgangers wordt al minder. Je merkt hoe de gedachten van de wereld die tegenover wat de HERE in de Bijbel zegt al sterker worden. Al meer invloed krijgen. Je ziet op een geestelijke manier wat we lezen in vers 1,2. Het lijkt wel alsof de kerk al meer bedreigd wordt. Het lijkt wel alsof de kerk reddeloos verloren is. Jeruzalem, de kerk wordt al meer bedreigd en al meer beroofd. Het lijkt wel alsof de invloed van de wereld niet meer te keren is. Zo lijkt het in Europa, zo lijkt het ook in Nederland als je naar de getallen kijkt. Je ziet in vers 1,2 op de manier van het Oude Testament getekend wat we later lezen in Openbaring 20: “Dan gaat de duivel eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad.” Vs 8.9
Als de wereld, als een werelds denken en leven de kerk binnenkomt, is dat vaak onze eigen schuld. We zetten vaak de deur voor zo’n leven in ons eigen leven en in de kerk open. Wat is het dan een wonder dat de HERE als de Koning ingrijpt om toch nog Zijn volk te bewaren. Zorgen dat er een volk van hem blijft. Je ziet dat in vers 3. De HERE blijft trouw aan Zijn belofte en trekt als een krijgsheld voor Zijn volk uit zoals Hij dat altijd gedaan heeft. Hij laat zijn volk niet voor altijd van de wereld wegvagen. Daar staat Hijzelf garant voor.
Dat zie je heel duidelijk als je vanuit onze tekst kijkt naar de komst van Christus in deze wereld. De Here Jezus kwam in de wereld. In een wereld die niet naar Hem vroeg. Naar een wereld waar het zo donker is en waar alleen Hij het echte licht, de echte bevrijding en echte blijdschap kan brengen. Hij komt, Gods liefde en genade komt zo geweldig als nooit tevoren de wereld in. Geweldig en toch luisteren we niet naar die geweldige Verlosser de Zoon van God. Gods eigen verbondsvolk verwerpt Hem en heeft de wereld liever dan de HERE en Zijn liefde. Dan zie je de Here Jezus 40 dagen na Zijn opstanding voor altijd Jeruzalem, de stad met de tempel verlaat op de Olijfberg staan.
De Zoon van God, God die mens geworden is, staat op de Olijfberg. Dat is aan de ene kant oordeel en straf voor het verbondsvolk dat Hem in grote meerderheid verworpen heeft. Daarom wil de HERE niet meer in de tempel in Jeruzalem onder het volk Israel wonen. Toen de Here Jezus aan het kruis de straf voor Gods uitverkoren kinderen droeg, scheurde het gordijn in de tempel. Dat was het teken van God waarmee Hij duidelijk maakte: Hier woon ik niet meer. Deze tempel is vanaf nu niets anders dan een gewoon gebouw. Zoals een gemeenschap die zegt kerk te zijn maar niet volgens het evangelie leeft en gelooft niet anders dan een sociale club geworden is.
Het is voor het verbondsvolk dat niet in Christus wil geloven beangstigend als je bedenkt dat de Zoon van God Jeruzalem verlaat. De heerlijkheid van God verlaat de stad die zo bijzonder aan de HERE en Zijn bijzondere aanwezigheid daar verbonden was. Zie ook Ez 11:23
En toch zie je in onze profetie ook dat het zetten van de voeten van de Here Jezus op de Olijfberg een geweldig bemoedigende boodschap is voor wie gelooft. Hoe ook onder druk in de wereld van vandaag. Hoe ook onder druk zoals bijvoorbeeld onze Pakistaanse en Somalische broeders en zusters, hoe ook onder druk in het Nederland van vandaag met een wereld die zo sterk aan ons trekt.
Wat is dan die bemoediging? Die bemoediging is dat Jezus Christus daar op die Olijfberg stond als God die koning is en de strijd aanbindt. Die echt strijdt voor Zijn volk, voor Zijn kerk. Hij is het ook die juist vanaf de Olijfberg naar de hemel opvaart om vanuit de hemel als de Koning van de koningen te regeren.
De vijanden van Gods volk zullen een deel verslaan en naar de wereld trekken. Je zou zeggen alles is verloren maar de HERE zorgt ervoor dat “een deel overblijft en niet zal worden uitgeroeid.” De rest van Gods liefdevolle en genadige verkiezing. Je ziet hier Gods geweldige onverdiende liefde. Je ziet hier wat we zingen in Gez 119: “God houdt Zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog hoelang?”
Wij zijn het misschien die soms zo somber en pessimistisch over de kerk zijn. Het is waar dat wij met al onze ideeën de kerk niet in stand kunnen houden. Wij kunnen de kerk niet zo aantrekkelijk en aanvaardbaar voor mensen maken dat dat voor het behoud van de kerk gaat zorgen. Dat moeten we geeneens willen. Samen in liefde ons toevertrouwen aan Christus als onze grote Koning, Herder en Redder. Dat is het geheim van het geloof en van Christus kerk. Om dat ook in persoonlijk verbondenheid in liefde aan Christus uit te leven. Dat is het geheim ook van samen jong en oud kerk zijn zonder generatiekloof. Omdat het gaat om het leven met Christus volgens Zijn eigen woord. Het gaat om de inhoud van dat leven.
Wat doet de HERE, wat doet Christus die Zijn voeten op de Olijfberg neergezet heeft? Hij zorgt dat Zijn kerk kan blijven bestaan! Je ziet hoe dat in onze tekst in een beeld wordt uitgedrukt.
Laten we daar samen even heel goed naar kijken. Jerusalem wordt bedreigd, ingenomen en geplunderd. Van alle kanten dreigt het gevaar. Hoe zou Gods volk nog kunnen blijven bestaan? Dan staat de HERE in een keer daar buiten als de grote Koning op de Olijfberg, oost van Jeruzalem. Overal loopt Gods kind, loopt Christus kerk tegen de tegenstand, tegen de wereld aan. Geen ontkomen aan. En dan? Dan is het de HERE die Zijn Koningsmacht, Zijn almacht laat zien. Dan ineens splijt de Olijfberg in tweeën. Ineens is er een weg vanuit Jeruzalem door een dal waar geen vijanden zijn! Ineens is er een vluchtweg zoals die er ineens was voor Gods volk bij de Schelfzee, bij de Rietzee.
Er is voor hen die in trouw aan Christus leven, die echt elke dag vergeving en leiding zoeken bij Hem toekomst. Ook als het echt heel angstaanjagend is zoals dat het was bij die geweldige aardbeving in de tijd van koning Uzzia. Alles lijkt om te vallen, de grond lijkt onder je voeten te verdwijnen. Je raakt in verwarring. Het lijkt of je mensen met dat aloude evangelie dat zo nieuw maakt niet meer kunt bereiken. Hoe kan het, hoe moet het verder? En dan zegt de HERE: Ik zorg voor de weg waarop je kunt gaat. Ik zorg dat mijn volk dat in diepe eerbied en eenvoud Christus wil volgen volgens Mijn Woord blijft bestaan. Ik zorg door Christus dat er de vluchtweg is. Ik zorg dat de Geest van Christus dan zo in je werkt dat je het volhoudt. Dat de wereld je niet vast in zijn klauwen krijgt. Over Gods weg, over die smalle weg kom je op die veilige plaats. We weten niet waar de plaats Azal in Israel lag. Wel weten we dat het om de plaats gaat waar je veilig bent. Waar je onder de vleugels van Christus veilig schuilt en waar de wereld van het ongeloof je niet weg kan trekken. Deze profetie maakt zo duidelijk dat al ben je een kleine minderheid geworden als trouwe kerk van Christus. Al lijkt het erop dat die kerk al kleiner wordt je je echt mag optrekken aan wat Christus in Lukas 12 zegt: “Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.”
Dan kan je dingen in het leven als heel beangstigend aanvoelen. Hoe moet je het volhouden? Je ziet hoe die trouwe kerk van Christus het al moeilijker krijgt en ook al kleiner wordt. Is dat nog te keren? Het kan lijken alsof de grond je echt onder de voeten wegglijdt. Zo beangstigend zoals bij de grote aardbeving in de tijd van koning Uzzia. Het leek ook toen dat er alleen maar kans op ondergang was.
Juist dan laat de HERE zien dat je ook dan echt moet mag hebben. Omdat hij Koning is. Omdat Christus Koning is. Hij zorgt ervoor dat Hij de Koning is die op deze aarde nooit zonder Zijn volk is! Je toevertrouwen aan Christus, je laten leiden door Zijn koningswoord. Je laten vormen door Zijn Geest en als nieuw mens leven in deze wereld hoe ouderwets anderen je dan ook vinden. Dat is leven vanuit het echte licht dat in Christus op deze aarde verschenen is. Laten we met de moed van het geloof in dat echte licht staan. Dan is er toekomst. Dan wint niet de duisternis maar het licht het in ons leven. We zien dat in het tweede punt.

->2. Ontkoming aan de duisternis->

Die laatste verzen van onze tekst zijn moeilijke verzen. Je ziet dat ook als je verschillende vertalingen bekijkt. Twee dingen zijn duidelijk. Het eerste is dat er een moment komt dat door Christus als Koning het licht op aarde zal verdwijnen. Als je naar boven kijkt zie je dat zon, maan en sterren verdwijnen. Het wordt angstig donker op aarde. Wie in een leven voor deze wereld zijn of haar leven gezocht heeft, wordt dan zo bang. Waar moet je heen? Alleen de dood lijkt je nog toe te grijnzen. Je leest in Openbaring 6 van de angst die er dan bij de ongelovigen zal zijn. Ze zien geen uitkomst en er is voor hen dan ook geen ontkomen aan. Ze gaan dan nog liever dood dan te bestaan in die verschrikkelijke angst. Ze beseffen dat ze nu niet ontkomen aan toorn van God. We lezen in vers 16,17: “Ze riepen de bergen en rotsen toe: “Val op ons neer”! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de troon van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan?”
Dan is er voor wie niet in diepe eerbied bij Christus zijn of haar schuilplek gezocht heeft geen ontkomen aan Gods toorn. Dan is er geen redding. Dan wacht de eeuwige duisternis.
Maar voor wie tegen de waan van de wereld in bij Christus zijn of haar leven gezocht heeft. Ook als dat je kwam te staan op de tegenstand en de minachting van de wereld. Dan is er het geweldige dat Koning Christus, het Lam van God terugkomt naar de aarde. Dan is het Zijn licht dat voor jou de duisternis van ellende en verdriet, van de strijd en het lijden aan de zonden voor je wegneemt. Dan sta je in Zijn licht en je wilt ook niets anders meer. Dan verdwijnt het verschil tussen dag en nacht. Dan breekt die ene dag voor je aan die nooit meer ophoudt. Die dag waarin alles schittert van Gods liefde en grootheid. Dan ben je zo vol van de Drie-enige God. Zo geweldig! Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Openbaring 21: “het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, De Heer, zal hun licht zijn.”
Weet je wat dan ook het geweldige zal zijn? Dat je van God om het lijden van Christus de rang van koning krijgt. Je mag onder Christus met hem over de schepping heersen. Als je dat in geloof ziet, kun je verder in deze wereld. Vol goede moed om dat je Christus de Koning mag volgen. Dan sta je in het licht. Dan wil ik leven ook vandaag en al de dagen van mijn leven met als doel om te leven niet tot mijn eer maar tot Gods eer.
Kies dan nu of je wilt staan in de eeuwige duisternis of in het eeuwige licht. Christus die als het licht van de wereld gekomen is, roept je.

AMEN


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail: info@drukkerijvanberkum.nl Prijs 12,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 9,95 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2017