» TIENDEN

Wat is dit?

Foto GEEF JE JE TIENDEN?

Wanneer we nadenken over het geven van geld voor Christus kerk, voor Christus Koninkrijk is het goed om ook te kijken naar wat we in de Bijbel over tienden lezen. Die tienden laten zien dat er in Israel in ieder geval door de HERE meer dan 10% van je inkomsten voor de dienst aan Hem gevraagd werd. Het ging er om dat het volk met hun hart gul voor de dienst aan Hem, voor het uitdragen van Zijn boodschap gaf.

Tien procent voor de stam van Levi

Wat was nu de rol die de tienden in Israel speelde? . Belangrijk daarbij is dat we zien dat er maar niet een soort tienden in Israel was. We lezen in ieder geval over drie soorten tienden die de HERE van Zijn volk vraagt.
De eerste tiende, de eerste 10% die een Israëliet elk jaar moest betalen, was voor de levieten. We lezen dit in Numeri 18:20-32. De stam van Levi had geen eigen grondgebeid in Israel gekregen. De stam van Levi was verantwoordelijk voor de eredienst in Israel. Ze waren er verantwoordelijk voor dat die overal in het land doorging. Dat er catechisatie werd gegeven en dat de tempeldienst doorging. Dat was de dagtaak voor de Levieten. Daarom moesten de andere stammen door 10% te geven het mogelijk maken dat de levieten hun dagtaak konden uitoefenen. De Levieten zelf moesten hun tienden weer aan de priesters geven. Zo zorgde de stam van Levi weer voor de priesters die uit hun midden kwamen.

Tien procent om feest voor de HERE te vieren

We lezen in Deut 14:22-29 (zie ook 12:6,11,17) over een andere tiende. Ook die moest elk jaar afgedragen worden. Ze moesten met die tiende naar de tempel gaan. Ze moesten dit geld besteden om de offers daar te brengen en dan na het offeren nog een of meer dagen feest te vieren. Ook de vreugde vanuit het leven met de HERE hoort bij de dienst aan de HERE. Daarvoor mag je geld over hebben.

Tien procent voor de diaconie

Dan was er nog een derde tiende. Dat was een tiende die elk derde jaar afgedragen moest worden. In Deut 14 en 26 wordt dat jaar dan ook het jaar van de tienden genoemd. Die 10% was dan onderdeel van de verzorging van de armen. Dus voor de diaconie.
Wanneer we dit nu samenvatten moest er dus onder Israel elk jaar 10% van je inkomsten gegeven worden direct voor de kerk. Dan nog 10% voor offers die je zelf bracht en het feest dat je daarom vierde. Dan was er eens in de drie jaar nog een tiende voor de armen.
Hierbij moeten we nog bedenken dat de tempel zelf niet vanuit de tiende voor de levieten betaald mocht worden. Daarvoor was er nog een aparte tempelbelasting.
Het is duidelijk dat de Israëlieten een belangrijk deel van hun inkomsten moesten besteden voor de dienst aan de HERE. Het is dan ook niet zonder rede dat Samuel Israel er voor waarschuwt om een eigen koning te willen hebben. Want ook een koning zal nog eens extra tienden aan het volk opleggen. (1 Sam 8:15,17) en dat zal hun leven zwaarder maken. Want de tienden, de belasting die de koning vraagt mogen niet ten koste van de tienden die de HERE als de grote Koning vraagt, gaan.
Het zal duidelijk zijn dat de dienst aan de HERE, dat de eredienst een belangrijk deel van de opbrengst en het verdiende geld van de Israeliet opeiste. De HERE vraagt dit van Zijn volk omdat Hij de oogst en het geld eerst aan hen heeft gegeven. Hij vraagt vanuit Zijn geweldige liefde ons hart, ons leven, onze liefde. Vanuit die liefde wil je dan ook graag geven voor je naaste in nood. Graag dus ook voor de diaconie.

Geven wij vandaag?

Wat leren we hiervan? Wij die door Christus’ onderwijs hebben leren bidden: “Onze Vader die in de hemel is …. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.”
We leren er in ieder geval dit van:
Wanneer wij ons dagelijkse brood gekregen hebben, is ook financieel onze eerste prioriteit om te geven, gul te geven, aan Christus’ kerk en koninkrijk. Want wat je krijgt aan geld en goed heb je van de HERE gekregen. Het eerste na ons dagelijkse brood is dus niet een nieuwe mobiel omdat je nu wel weer eens andere wil.
Het is daarom ook niet goed om zo te spreken of te denken of te voelen dat het geld dat je elke maand voor de kerk geeft je armer zou maken. Wanneer je 10% van je inkomsten kunt geven in VVB en collecten moet je dat niet nalaten. Ook niet als je veel geld verdient. Als de kerk meer geld zou krijgen dan nodig is volgens de begroting moet en kan er meer werk gedaan worden. Meer geld voor bijvoorbeeld evangelisatiewerk of barmhartigheidwerk.
Het is goed om door de Geest geleerd graag en gul voor Christus kerk te geven. Graag voor je naaste in nood. Om met blijdschap in je hart te doen wat de Here Jezus in Matt 6 zegt: “Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden.” Vs 33
Je bent echt heel rijk als je omdat je Christus als je Verlosser kent veel geeft. Je wordt dan eigenlijk elke dag rijker al blijf je geven. Dan kun je met vreugde en met vrede in je hart elke dag bidden: “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.”

Ds Rob Visser


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019