» DE ECONOMIE VAN HET GROTE BABYLON STORT IN

Wat is dit?

Foto >DE ECONOMIE VAN HET GROTE BABYLON STORT IN

Het nieuws wordt beheersd door schuldencrisis, kredietcrisis, eurokrisis en zaken die daarmee te maken hebben. We zien hoe een cultuur van hebzucht, van leven voor altijd maar meer instort. Ruim 3 jaar geleden bij het omvallen van banken in Amerika en de paniek die toen uitbrak heb ik een preek gehouden over een deel van Openbaring 18 waar we zien hoe ook economisch het grote Babylon niet kan blijven bestaan. Ik heb net een meditatie geschreven over kerst en de econmische crisis. Die twee vind je hieronder.

ds Rob Visser 12 december 2011

KERSTFEEST: GOD KOMT IN DE WERELD->


“Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond”. Joh 1:14

Het is crisistijd. Het is een tijd van veel onzekerheid. Vooral als het om werk gaat. Vooral als het gaat om onze portemonnee in de jaren die komen. Hoe gaat het met de euro. Grote bezuinigingen lijken overal in Europa nodig. Ook in Nederland. Banken zijn heel voorzichtig om geld uit te lenen. Het is voor bedrijven moeilijk om te investeren.
Er wordt over gesproken om de hypotheekrenteaftrek te verlagen. Er wordt over gedacht om de pensioenleeftijd versneld te verhogen. En zo zou er nog veel meer te zeggen zijn. Steeds weer komen er nieuwe dingen naar boven. We zien voor onze eigen ogen wat het betekent als je je als samenleving door hebzucht laat regeren. Als het levensdoel is om steeds maar meer te hebben en daaraan je leven te wijden. Dan ben je bezig om je levenshuis op zand te bouwen. Dan kan het tijden geweldig lijken. Het kan lijken alsof de bomen van je leven tot in de hemel groeien. Wat kan het aantrekkelijk zijn om voor die welvaart te leven. Je komt makkelijk in de greep ervan. Je ziet dan ook in Europa een leven al meer voor het bestaan hier en nu. Je ziet voor je ogen gebeuren wat we lezen in Spreuken 30: “Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ vs 8,9
We zien nu hoe leven voor welvaart ons het echte leven niet geeft. We merken dat het niet zo is dat wij de wereld en de samenleving zo kunnen maken dat we al minder hoeven te werken en toch al meer welvaart en gezondheid krijgen. Die ballon wordt door de feiten nu heel duidelijk doorgeprikt.
Er zullen mensen zijn die zullen zeggen: Waar leef je dan nog voor? Het kan ook heel goed zo zijn dat er een economische crisis komt die jou en mij heel diep in ons leven gaat raken. Het kan zelfs zo zijn dat het zo uit de hand loopt dat er veel onrust in landen komt en Europa nog verder uit elkaar valt met alle gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn. Is dat nu een spookbeeld dat ons leven zo op z’n kop zet dat je eigenlijk alleen maar depressief kunt worden?
Dat zou zo zijn als je verwachting en je leven niet verder gaat dan deze wereld. Dan is het een ramp als je leven op deze wereld een moeilijk en armoedig leven is of wordt. Omdat je niet verder kijkt dan leven op deze wereld moet je hier alles krijgen anders is je leven, is je bestaan mislukt.
Dat is zo anders als je ziet wat het Kerstfeest betekent. Het feest van Christus komst in de wereld laat o.a. zien dat er meer is dan leven op deze aarde. Het laat zien dat er meer is dan wat volgens ons verstand kan. Dan zie je dat God er is. Dat Hij Zich heel echt met deze wereld en met ons leven bemoeit. God wordt mens! Om de wereld te redden. Om er voor te zorgen dat wie in verbondenheid aan Christus leeft een eeuwig uitzicht heeft. Een eeuwig uitzicht op een leven in vrede en zonder enige zorg. Dan ben je echt rijk.
Ik hoor wel eens iemand zeggen: Als je al die ellende ziet dan begin ik aan God te twijfelen.
Dan moet je aan kerst denken! De HERE heeft echt iets aan al die ellende, al die zorgen en al die armoede gedaan. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd om tot op het kruis te lijden en zo de eeuwige armoede en de eeuwige dood die verdiend is voor de gelovigen voor altijd weg te doen.
Economische crisis of niet. Onze echte toekomst ligt in Christus. Hoe groot de economische crisis ook zal zijn niemand krijgt het leven dat Hij voor Gods kinderen verdiend heeft stuk.

Ds Rob VisserVotum
Vrede/Zegengroet
Psalm 108:1,2 (Speelwerk)
Lezing van de wet
Psalm 75:3,4,5,6
Schriftlezing: Mattheus 6:19-34
Openbaring 18
Gebed
Gez 38
Tekst: Openbaring 18:11-17a
Preek
Psalm 2:2,4
Dankgebed
Collecte
Psalm 62:5,6 (Schakel)
Zegen

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Het lijkt erop dat bijna niets meer zeker is. Hoe zal het met ons gaan in de toekomst. Hoeveel invloed zal de kredietcrisis op ons dagelijkse leven gaan hebben? Wat hebben we de laatste jaren gebouwd op een welvaart die alleen maar meer zou worden. Wat zijn ons een prachtige plaatjes voorgehouden dat de koopkracht eigenlijk voor de meeste van ons alleen maar zou stijgen.
Velen vertrouwden en bouwden hun leven op de welvaart. Op de economie die misschien na een klein dipje weer zou groeien. In dat hele systeem waren de banken de rotsen in de branding. Bij de banken was je geld veilig. Daar werd er voor gezorgd dat het financiële systeem op een verantwoorde manier zou kunnen blijven draaien. Oude tijden van armoede zou in onze streken niet meer terugkeren. Wat hadden we een vooruitgang geboekt met ons systeem van economie. Wij krijgen het daardoor alleen maar beter was de boodschap.
En nu? De bakens van veiligheid, de banken storten in. Over reddingsacties van overheden om te redden wat er te redden valt. Er wordt nu al gesproken over een schade van 1400 miljard dollar. Geld dat zomaar verdwenen is. Je ziet de paniek op de beurzen. Dag na dag worden grote verliezen geleden. Wanneer stopt het?
Je ziet bij mensen ineens paniek, zorg en angst. Veel mensen hebben veel geld verloren. Ook heel gewone mensen. Als je bijvoorbeeld een beleggingshypotheek hebt, schrik je waarschijnlijk als je nu kijkt hoe je er voor staat. Er worden geweldige verliezen geleden. De wereld van de welvaart en de economie wankelen. Plotseling zien we dat wat wij als mensen bouwen zo wankel is. Dat het bouwen op geld en welvaart zonder God uiteindelijk een uitzichtloze toekomst geeft. Als je die dingen om je heen ziet gebeuren is de vraag: Hoe staan wij als gemeente van Christus nu in de wereld? Hoe sta jij op deze punten in het leven? We letten ook daarop als ik jullie het evangelie vanuit Openbaring 18:11-16 verkondig onder het volgende thema:

->DE ECONOMIE VAN HET GROTE BABYLON STORT IN ELKAAR

1. Handelaars klagen er over
2. De uitzichtloosheid van deze klacht


1. Handelaars klagen er over->


Een engel neemt Johannes mee. Hij gaat hem en dus ook ons iets laten zien. We zijn dan aan het begin van Openbaring 17. Hij laat Johannes een vrouw zien. Deze vrouw ziet er uiterlijk prachtig uit. Ze heeft prachtige kleren aan. Een vrouw die door haar uiterlijk aantrekkingskracht uitoefent. Deze vrouw staat in nauwe verbinding met het beest. Het beest is het symbool van invloedrijken en machthebbers die zich tegen het volgen van Christus volgens Gods Woord keren. Deze vrouw staat in dienst van deze antichristelijke macht. Zij keert zich niet met dwang en geweld tegen de gemeente van Christus in deze wereld. Nee, deze vrouw is de bondgenoot van het beest in die zin dat van haar een verleidelijke kracht uitgaat. De verleiding om het in je leven niet bij Christus te zoeken. Niet in een leven waarin het dienen en leven voor Hem en Zijn Koninkrijk boven alles gaat.
Deze vrouw is het symbool van alles wat je naar een werelds leven trekt. Een leven waarin geld, waarin genot, waarin bevrediging van je eigen verlangens de boventoon voert. Een leven waarin welvaart, waarin altijd geld om handen hebben, waarin sport en spel, waarin ontspanning en vermaak het winnen van het ernstig leven met de Here en voor Zijn kerk. Waarin de zucht naar welvaart het wint als ik op zondag veel geld kan verdienen van het gaan naar de HERE die mij in de kerkdiensten wil ontmoeten. Waarin het zaterdagavond laat uitgaan voor mij belangrijker is dan zondagmorgen om 8.45 fris in de kerk te zitten en mijn God en Verlosser dan als het beste wat er in je leven is te ontmoeten. Waarin de wil om mij te ontspannen het zondagmiddag wint van het je laten leren door Christus in de verkondiging van het evangelie. Waarin bezig zijn met sport, spel en dingen voor jezelf het wint van het bezoeken van catechisatie of samen met anderen Bijbelstudie doen. Waarin het bezig zijn met allerlei gesprekken en kijken naar televisie het wint van het rustig elke dag de tijd nemen voor je vertrouwelijke omgang met de HERE. Waarin het bezet worden door allerlei vermaak het wint van de tijd te nemen om stil te zijn voor je God en Verlosser en hem en leven voor hem boven alles te stellen. Er is zoveel buiten dat leven in dienst van Christus dat zo aantrekkelijk is. Daarop speelt deze vrouw in. Met verlangens die aansluiten bij jouw en mijn zondige hart. Ook met dingen die op zichzelf niet zondig zijn maar zoveel van onze aandacht en tijd in beslag nemen dat we eigenlijk niet meer toekomen aan een bewust leven met en voor Christus.
Dat is de manier waarop de vrouw ons probeert te verleiden. Daarbij gebruikt ze ook mensen en kerken die zich christelijk noemen. Die tegen de mensen zeggen dat je rustig aan allerlei dingen kunt meedoen die de HERE in de Bijbel duidelijk zonde noemt. Het argument is dan vaak dat je toch met je tijd mee moet gaan en je niet te apart in de wereld moet opstellen. Typisch een argument van de vrouw die Johannes te zien krijgt.
Kijk nog even samen met mij hoe deze vrouw in Openb 17:5,6 getypeerd wordt: “en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.”
Deze vrouw is het grote Babylon. Het is de macht die van een werelds leven uitgaat. Een leven voor jezelf, een leven voor geld en genot. In die stad staan mensen die echt voor Christus leven niet goed bekend. Dat zijn die mensen die niets mogen. Dat zijn die saaierikken. Dat zijn die spelbederver die altijd weer zeggen dat dingen niet goed zijn, dat dat zonde is. Van tijd tot tijd wordt die haat van het grote Babylon tegen die ernstige christenen zo groot dat ze er samen met anderen voor zorgen dat ze vervolgd worden. Dat ze hun mond moeten houden. Dat grote Babylon leeft voor deze wereld. Je moet nu volop genieten van je leven op aarde want het leven is maar kort. Dat grote Babylon showt dan ook met welvaart en met alle prachtige en dure dingen die er in de wereld te krijgen zijn. De pracht en praal van filmsterren en de rijken van de wereld zijn daarvan het topje van de ijsberg. In een mooie auto rijden, een mooi huis hebben en veel tijd voor jezelf om van veel te kunnen genieten en daar je leven vol mee te maken zijn ook deel van het leven in het grote Babylon. Wat kan deze stad aantrekkelijk voor ons zijn. Wat kan deze stad in de geschiedenis tot grote hoogte groeien. Wat kan het lijken dat ze de wereld al meer brengt tot grote hoogten van veel geld hebben en volop kunnen leven voor genot in ons korte leven op aarde. Zelfs mensen met heel weinig inkomsten konden met geleend geld een mooi huis kopen. Het lijkt alsof onze levens op aarde al meer tot in de hemel kunnen groeien door onze inspanning. Het lijkt erop alsof we die toren van Babel toch nog tot in de hemel kunnen bouwen.
Dan is er ineens een instorting die we niet meer in de hand hebben. De kredietbubbel die we zo lekker opgeblazen hebben, wordt doorgeprikt. De HERE in de hemel lacht en prikt die bubbel door en daar staan we bij de puinhopen van de stad die we op het zand gebouwd hebben. Wat denk jij wel mens dat jij het paradijs op aarde kunt bouwen? Vergeet het! Het is het echt niet om te leven voor geld, bevrediging, vermaak en uitgaan. Christus laat als de Koning van de koningen ook in deze weken zien dat we het zelf niet kunnen en dat het grote Babylon een luchtkasteel is dat eens voor altijd onder Gods oordeel zal verdwijnen.
Als dat gebeurt, staan de handelaars op een afstand te kijken. Verschrikkelijk want wat hebben ze door de val van dat grote Babylon ontzettend veel geld verloren. Het verlies dat deze handelaars nu vooral leiden is dat de economie zo’n knauw gekregen heeft dat er zo goed als geen kopers voor hun handel meer is. Hun handel was voor een heel groot deel op het welvarende leven gericht. Ze verdiende juist veel geld aan het verkopen van luxe goederen.
Daarvan was in de tijd van Ezechiel de stad Tyrus het symbool. Dat het vooral om luxe goederen ging zien we in de opsomming die we in de verzen 12,13 lezen. Het is opvallend dat 20 van die goederen die hier genoemd worden ook in Ezechiel 27 genoemd worden. Tyrus in Ez 27 is een van de steden die laat zien hoe er in de hele geschiedenis tot de wederkomst aan het grote Babylon, aan de grote bedrieglijke bubbel door de wereld gebouwd wordt.
Ik zou nu met jullie die hele lijst van vers 12,13 kunnen langs gaan. Dan kan ik laten zien dat het om voor die tijd dure en luxe goederen gaat. Toch zou dat nu wel heel veel tijd vragen. Ik zal er enkele uitlichten en vooral die waarbij ik denk dat jij nu denkt is dat echt wel zo duur en en luxe?
Zilver was in die tijd veel duurder in verhouding dan in onze tijd. De mensen pronkten met zilveren sieraden maar er werden ook zilveren tafels en baden gemaakt door de rijken.
Linnen was de stof die alleen voor de kleren van de rijken gebruikt werd.
Purper was een kleurstof om kleren mee te verven. Dit was zo duur omdat het gemaakt moest worden uit kliervocht van een bepaald schelpdier in de Middellandse zee. Ook scharlaken was een hele dure verfstof voor kleren. Deze kleurstof werd gehaald uit schildluizen.
Ook brons was in die tijd duur. Juist ook omdat er zoveel vraag naar was. Op een bepaald moment is het brons dat uit Korinthe komt zelfs duurder dan goud.
IJzer is in die tijd niet alledaags. IJzer wordt dan vooral gebruikt om messen en zwaarden van te maken.
Kaneel kost in onze tijd heel weinig. Maar in die tijd was kaneel peperduur. Een pond kaneel kostte toen meer dan 50 pond tarwe.
Je zult zeggen meel en tarwe zijn toch geen luxeproducten? Bij het meel gaat het hier om het fijnste en daarom het duurste bloem dat er was. Het was de meel die alleen in de hoogste kringen betaald kon worden. Ook tarwe was in die tijd te duur voor de gewone man om daarvan brood te bakken. Door de gewone man werd er meel gemaakt van gerst. Dat was voor de gewone man alleen te betalen.
Het grote Babylon koopt vooral dure producten en daaraan wordt door de handelaren veel verdiend. Het grote Babylon is als een vrouw die er prachtig uitziet. Die echt een uitstraling van glamour heeft. De welvaart en de rijkdom en de verleidelijkheid droop van haar verschijning af. Je ziet dat ook in vers 16. Maar daar is nu niets meer van over. De handelaars denken met weemoed aan die voor hen goede tijd terug. Ze huilen en rouwen in deze voor hen ellendige tijd. De klacht die ze hier uitspreken geeft geen uitzicht. Het helpt niet. We zien dat in het tweede punt en letten er dan op wat in zo’n situatie dan wel hoop en perspectief geeft.

->2. De uitzichtloosheid van deze klacht->

De handelaars klagen. Ze komen ook niet verder dan klagen. Er is bij hun een groot pessimisme. Hoe moeten ze verder leven zonder het grote Babylon als economische motor? Want als het om de rijkdom van deze mensen gaat, hadden ze die juist aan die handel met het grote Babylon te danken. Al hadden ze misschien wel eens kritiek op de levensstijl in deze stad. Al hadden ze misschien wel eens hun vragen bij de manier van leven in die stad. Toch is geld geld. Als je er geld aan kunt verdienen maakt het toch eigenlijk niet uit waaraan je verdiend. Als het je maar mooi wat oplevert. Van de onchristelijke kreet handel is handel zijn ze rijk geworden. Nu hebben ze het nakijken. Ze zien niets anders dan de gevallen stad. De stad waaraan niets meer te verdienen valt. Dat er bij deze handelaars geen hoop is, heeft er alles me te maken dat ze in hun hart op dezelfde golflengte zitten als die grote stad Babylon die leefde voor deze wereld.
Als wij voor deze wereld leven. Als ons leven een leven is waarin het gaat om onszelf. Om er zelf beter van te worden. Waarin het ons eigenlijk gaat om hier en nu te genieten en Christus en Vader in de hemel hangen er wat bij. Als het zo in je leven is, kan wat er nu in de wereld gebeurt je alleen maar bang maken. Dan raak je heel onrustig. Dan heb je eigenlijk ook heel veel reden om je onrustig te voelen. Want als bovenop de kredietcrises de Here Jezus vandaag of morgen ook nog eens zou terugkomen, sta je arm en naakt voor Hem. Dan heb je op deze aarde misschien veel gehad maar dan houdt je bij Jezus terugkeer alleen maar een ellendig leven voor altijd over.
Het liefdevolle van God in jouw leven is dat de HERE je daar vandaag als een liefdevolle Vader op wijst. Dat Hij in Zijn liefde jou en mij de weg wijst om ook niet met ons hart deel van het grote Babylon te willen zijn. De Here geeft bij deze economische crises in Openbaring 18 ook Goddelijk commentaar om ons te laten zien hoe het echt zit. Kijk maar eens in vers 14: “Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij.”
De HERE laat hier zien en horen dat je jezelf bedriegt als je voor deze wereld leeft. Als je leeft voor de bevrediging van je verlangens hier en nu. Als je leeft voor het mooie op deze wereld. Het kan allemaal zo mooi lijken. Maar prachtige kleren, veel geld om handen, mooie auto’s een mooi huis en een mooie man of vrouw maken je leven niet. Als je daar je leven op bouwt, als dat je tijdsbesteding bepaalt, komt er een moment dat er niets meer van over is. Komt ook het moment in je leven dat er nooit meer iets van terugkomt. Er komt het moment dat ook het hele grote Babylon voor altijd in elkaar stort. Het kan zijn dat de beurzen en de economie straks weer na veel maatregelen gaan opkrabbelen. Maar wat nu gebeurd is, is een duidelijk teken van Christus als Koning in de hemel: mensen besef dat alles wat jullie bouwen aan welvaart en genot het echte leven niet is. Het zal eens als een kaartenhuis voor altijd in elkaar storten. Dat gebeurt als Ik kom. Laat wat er nu gebeurt voor ons een teken zijn waarin we de boodschap horen: Leef niet voor het grote Babylon met al zijn schittering maar leef voor het nieuwe Jeruzalem dat komt. Vast en zeker en voor eeuwig.
Dan is het belangrijk dat je niet alleen op een afstand staat te huilen en te klagen. Dan is het belangrijk dat je met je hele wezen aan Christus en aan Gods stad verbonden bent. Dat je leeft als burger van dat nieuwe Jeruzalem. Van het hemelse Jeruzalem dat eens op de aarde zal neerdalen. Die stad die zo schittert op aarde is de stad die plotseling in een uur voor altijd door Christus van de kaart geveegd zal worden. Met zijn inwoners en geestverwanten zal die eindigen in de hel. Het is niet voor niets dat God vanuit de hemel Zijn volk zo heel nadrukkelijk waarschuwt om het niet in het grote Babylon te zoeken. Luister maar naar wat we in Openbaring 18:4 lezen: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.”
Wanneer heb je nu als je aan de instorting van de economie van het grote Babylon denkt, uitzicht. Wanneer leef je als je daaraan denkt nu als iemand die met Christus verbonden is? Die zo aan hem verbonden is dat je om Zijn offer voor jou zonden echte hoop en uitzicht hebt. Bij het antwoord op die vraag is heel belangrijk wat we in Mattheus 6 hebben gelezen.
Wat we de Here Jezus daar zelf hebben horen zeggen. Wie in zijn of haar leven Christus en Zijn Woord als de grootste schat van zijn of haar leven koestert. Wie dat doet voelt ook economische achteruitgang heel goed. Maar dat beheerst dan niet je hele leven. Al kan het heel veel energie vragen om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ook in zo’n moeilijke periode kijk je dan verder. Je bouwt je leven niet op geld en welvaart. Want je weet dat geld en welvaart je niet kunnen redden. Dat kan alleen Christus. Dat doet alleen Christus. Hij is je eeuwige Redder als jij jouw zonden met verdriet daarover bij Hem brengt. Als je in je gebed ook vraagt om steeds weer het geloof en de kracht te krijgen om niet op geld en welvaart van deze wereld je leven te bouwen. Als je leeft voor Christus en als je uit liefde voor hem steeds weer actief in Zijn kerk wilt zijn, ben je bezig om schatten in de hemel te verzamelen. Die verdien je dan niet door je eigen werk. Maar Christus zegent je dan omdat je niet jezelf en het leven op deze wereld zoekt maar Hem en Zijn Koninkrijk.
Hoe ben je nu burger van het hemelse Jeruzalem? Als jouw oog helder is! Wanneer raakt jouw oog o.a. troebel? Als je je laat verblinden door de schittering van dat grote babylon. Als je je oog en hart laat meeslepen door de verleiding van die grote hoer. Als je je ademloos vergaapt en de glamour van de rijkdom en de prachtige lichamen en prachtige kleren. Als je je leven daarop richt. Als je leeft om maar de feesten van anderen te bezoeken en geen tijd hebt om je leven vooral in dienst van Christus en Zijn kerk te besteden. Je oog helder houden doe je door niet te leven voor deze wereld maar je te laten voeden door de woorden van God en je oog op God en Zijn Woord te houden. Dan is het de Geest die je ogen open maakt en laat zien dat leven met Christus en leven voor hem pas echt rijk maakt. Een rijkdom die niemand je meer af kan nemen. Die zelfs door de dood heen altijd blijft bestaan en waarvan je dan eeuwig geniet. Je houdt je oog helder als je niet leeft voor deze wereld en genoegens van deze wereld maar als je leven op Christus, op de Drie-enige God gericht is. Als leven en werken voor Hem te boven alles gaat.
Dan vind je ook rust. Ook nu. Ook als de tijden heel onzeker zijn. Ook als onze welvaart veel minder zou worden. Dan heb je Christus als je God en Verlosser. Dan wordt dat echte leven in het nieuwe Jeruzalem je nooit afgenomen. Dat is verzekerd door God. Dat is verzekerd door het bloed van Golgota. Dat wankelt nooit. Laten we ons leven samen zoeken en leven met de HERE. Laat ons leven daarvan vol zijn. Hij stelt je dan nooit teleur.

AMEN

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019