» -> ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

Wat is dit?

-> ZONDIGT IEMAND DIE OP DE SMALLE WEG LOOPT?->


Van een van de jeugdverenigingen kwam een vraag over de brede en de smalle weg. Heel concreet was de vraag of je als je zondigt dan ook meteen op de brede weg loopt. Is het zo dat als jij een zonde doet je meteen bij de HERE weg bent en dan op de brede weg je plaats ingenomen hebt.
Het is duidelijk dat bij deze vraag de bekende tekening van de smalle en brede weg een grote rol speelt. Op die tekening zie je de smalle en brede weg getekend. Op de ene weg kom je allerlei dingen tegen die met het vertrouwen en leven met de HERE te maken hebben. Alles wat zondig is en wat werelds vermaak is staat bij de brede weg.
Het is goed om deze tekening even te vergeten. Is het zo dat als je zondigt je dus meteen op de weg zonder God bent? Als je op de vraag antwoord wilt hebben moet je er letten of iemand in zonde leeft of dat iemand een gelovig kind van God is en toch ook dingen voelt en doet die niet goed in de ogen van God zijn.

-> Leven in zonden->


Wat is leven in zonden? Dat is dat je plezier in een leven hebt waarvan je weet dat de Here het zo niet wil. Je gaat in je leven echt je eigen gang. Je laat wat de Here in de Bijbel zegt links liggen. Het gaat jou er in je leven om dat je, je eigen baas bent. Dan leef je op de brede weg. Dan luister je niet naar God en niet naar Christus als je Koning. Dan wil je ook niet tegen jezelf zeggen: dat doe ik niet want de Here Jezus wil het zo niet hebben. Dan is Gods wil voor jou niet het belangrijkste.

-> Leven als gelovige->


Ben je pas een gelovige als je nooit meer zondigt? Ben je pas een gelovige als je veel beter dan anderen leeft? Als je bijna geen last meer van zondige dingen in je leven hebt? Nee, zo is het niet! Je kunt dat heel duidelijk in Romeine 7 lezen. Ik weet dat, dat een moeilijk hoofdstuk is. Toch is het voor ons onderwerp heel belangrijk.
Het gaat daar over Paulus die tot geloof gekomen is. In de gemeente van Rome waren er mensen die zeiden: Je kunt als christen leven zoals je wilt. Hoe meer je zondigt hoe meer vergeving er voor je is. Als mensen dat zeggen is het antwoord van Paulus: “Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven.” Rom 6:2.
Paulus bedoelt daarmee dat je als kind van God niet meer met plezier dat wil doen wat in Gods ogen verkeerd is. Dat voelt juist niet goed.
Toch is het voor een gelovige op aarde nog altijd heel moeilijk om in alles te doen wat God wil. Paulus weet dat er juist als je gelooft een oorlog in je leven bezig is. Een oorlog die je ook bij jezelf voelt. Je wilt kind van God zijn maar toch voel en zie je bij jezelf verkeerde dingen.
Paulus zegt dat aan het einde van Romeinen 7 zo: “Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik een andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft.” Vs 21-24
Wat gebeurt er dus in je leven als je gelovig bent? Dan voel je steeds weer in jezelf dat je vecht. Dat je, je ook schuldig voelt over dingen die je voelt, denkt en gedaan hebt. Betekent dat, dat je dan op die brede weg, die weg waarop je verloren gaat loopt? Kom je pas weer op de smalle weg als niets verkeerds meer denkt, voelt en doet?
Nee! Je loopt op de smalle weg als je echt tegen het verkeerde vecht. Als je de HERE vraagt om jou steeds weer de Heilige Geest te geven om te blijven vechten. Om steeds weer dat verkeerde uit je leven te willen wegdoen. Als je ook steeds weer om vergeving vraagt. Je vraagt dan vergeving omdat je echt spijt van dat verkeerde in je leven hebt. Dan weet je dat de Here Jezus jouw Redder is. Ook dat lezen we aan het einde van Romeinen 7: “Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer.” Vs 24,25
Als je dus met je hart vergeving vraagt en je vraagt de Here om je steeds weer tegen het verkeerde te leren vechten, loop je op de smalle weg. De weg waarop je vergeving krijgt. De weg die je bij God in de hemel brengt.

JR Visser

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Verkondig! • -> Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! 1 Korinthe 9:16->

Zusterwebsite

 • Zie voor korte dagelijkse meditaties en artikelen in Nederlands en Afrikaans de zusterwebsite: www.evangelie-voor-elke-dag.nl

VERSCHENEN

 • 21 januari 2013 Verschenen verklaring over Bijbelboek Daniel. In alle boekwinkels te bestellen. De gegevens zijn de volgende: God is trouw tot in de verste toekomst. Toepasselijke verklaring van het boek Daniel Rob Visser ISBN 9789081171090 136 pagina´s Van Berkum Graphics Zwaag Prijs: 12,50

VERSCHENEN

 • LEVEN ZONDER GOD IS ZINLOOS 14 MEI 2011 is een verklaring van het bijbelboek Prediker onder deze titel verschenen. Net als de verklaring van Hooglied is het een combinatie van een degelijke verklaring die ook het concrete leven van vandaag ter sprake brengt. Om zo te zien hoe goed en nodig een leven met God ook in de 21e eeuw is. -> ISBN 978-90-811710-8-3 Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via e-mail: www.tesselaren@gmail.com Prijs 13,50->

ZOJUIST VERSCHENEN • -> ZOJUIST VERSCHENEN 11 SEPTEMBER 2009-> Ds Rob Visser VERKLARING VAN HOOGLIED ONDER DE TITEL: IK HOU ZO VAN JOU! Het is een verklaring waarin ik geprobeerd heb een degelijke verklaring te geven en de inhoud ook heel concreet op onze tijd toe te passen. De prijs wordt: 11,00 ISBN/EAN 978-90-811710-3-8 Zie op deze website ook: Bijbelboek Hooglied -> Te koop in de boekhandel. Ook te bestellen via: www.tesselaren@gmail.com ->

Nieuw boek: Lees maar

 • Zojuist verschenen! 11 oktober 2011 LEES MAAR 19,90 Uitdagingen voor gereformeerde theologie vandaag Bijdragen over bijbellezen en christelijk leven De laatste jaren is er in kerken die zich gereformeerd noemen veel veranderd. Opvattingen over de leer van de kerk, over historische bijbelgedeelten, over ethiek en tucht zijn geruisloos maar radicaal veranderd. Waardoor is dat gekomen? Waarom sterft de kritiek over die veranderingen zo gemakkelijk uit? Er wordt gezegd dat de kerk met haar tijd mee moet. Er wordt gezegd dat het uiten van kritiek de kerk schaadt. Er wordt gezegd dat het allemaal niet zo simpel is. En wie wil er nu een conservatieve scherpslijper zijn, die het beter weet dan mensen die er verstand van hebben? LEES MAAR wil laten zien dat we alleen in de Bijbel kunnen lezen hoe we met onze tijd, met elkaar en met de wereld moeten omgaan en dat echte wijsheid alleen in de Bijbel te vinden is. Het gaat over het lezen en toepassen van de heilige Schrift in deze tijd. LEES MAAR gaat in op veelgestelde vragen en drogredenen, zoals: - Leest niet iedereen de Bijbel vanuit zijn eigen vooronderstellingen? - Als wij de Bijbel samen met een gelovige intentie lezen, dan is dat toch van de heilige Geest? - Het is toch niet zo belangrijk voor ons persoonlijke geloof of alles precies zo gebeurd is zoals het er staat? - Is Jezus navolgen niet veel belangrijker dan het toepassen van geboden? - Houden we elkaar door de liefde niet veel beter vast dan door de tucht? De auteurs van LEES MAAR zijn L. Heres, C. Koster, ds. J.R. Visser, J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra. Het voorwoord is geschreven door drs. L.J. Geluk. Het boek bevat tevens een bijdrage van dr. P. de Vries over de duidelijkheid van de Schrift.

Brede en smalle weg • -> ZIE ZONDE EN DE SMALLE WEG ->

VERSCHENEN

 • -> VERSCHENEN: HOE GOD ALLES MAAKTE->

  -> Van ds Rob Visser is er een boekje verschenen dat heel aktueel is. Hij geeft in dit boekje een uitgebreide uitleg van Genesis 1-3. In andere hoofdstukken gaat hij in op vragen of de dood er al was voor de zondeval, of Adam en Eva echt de voorouders van ons allemaal zijn en nog veel meer. ZIE OP MENU: NIEUW BOEK->

kinderdoop nodig? • -> Zie op menu->

CHRISTUS REGEERT

 • -> Christus regeert, Hij is de overwinnaar BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ DE LEER VAN HET CHILIASME ->

  -> Zie Duizendjarig Rijk Openbaring 20 ->

Crematie

 • -> Verassen of begraven?->

  -> ZIE CREMATIE ->

NU VERSCHENEN

 • -> BELIJDENDE KERK BLIJVEN Ds HW van Egmond Ds HG Gunnink Ds PL Storm Ds JR Visser-> ’een kerk die leeft belijdt - een kerk die belijdt leeft’. Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in de kerken. Te koop in de boekhandel Ook te bestellen bij: Van Berkum Graphics BV, telefoon 0229 23 80 97 e-mail info@drukkerijvanberkum.nl ISBN 978 90 81171021 - 112 pagina’s € 13,50 (excl. verzendkosten) -> Nog steeds verkrijgbaar: Hoe God alles maakte, ds. Rob Visser - 56 pagina’s - € 9,95 De wereld, onze woning, dr. C. van der Waal - 128 pagina’s - € 12,95 nu voor € 9,95 ->

Bijbelboek Job

 • -> HOE LEZEN WIJ HET BIJBELBOEK JOB ->

  -> Zie bij menu Bijbelboek Job ->

Onvergeeflijke zonde • -> Over zonde tegen de Heilige Geest Zie Zonde vs Geest ->

Google Analytics Alternative Real Time Web Analytics Copyright 2002-2019